Strzelnica w Powiecie

zdjęcie: Strzelnica w Powiecie / fot. nadesłane
fot. nadesłane
Minister Obrony Narodowej ogłosił trzy Konkursy Ofert pn. „Strzelnica w Powiecie 2023” Konkurs ofert na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem strzelnic pneumatycznych typu zamkniętego przez jednostki samorządu terytorialnego wraz z wyposażeniem strzeleckim, umożliwiającym prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, a także członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność o charakterze proobronnym oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych.Oferty należy składać do 03 marca 2023 r.
REKLAMA
Konkurs ofert na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem strzelnic wirtualnych przez jednostki samorządu terytorialnego wraz z wyposażeniem strzeleckim, umożliwiającym prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, a także członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność o charakterze proobronnym oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych. Oferty należy składać do 03 marca 2023 r.

Konkurs ofert na dofinansowanie zadań związanych z budowa strzelnic umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród młodzieży, członków organizacji proobronnych i żołnierzy Sił Zbrojnych RP ora funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład tych Sił. Oferty należy składać do 10 marca 2023 r.

Celem konkursów jest:

Rozbudowa infrastruktury strzelnic w Polsce, w tym budowa strzelnic będących poza zasobami Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej;

Zwiększenie dostępu do szkoleń strzeleckich dla części społeczeństwa, realizującej działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa;

Podniesienie atrakcyjności sportu strzeleckiego, kształtowanie i utrwalanie prawidłowych nawyków strzeleckich wśród młodzieży szkolnej i członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność o charakterze proobronnym.

Aktywizacja i popularyzacja szkolenia strzeleckiego wśród społeczności lokalnej w obszarze odpowiedzialności jednostek samorządu terytorialnego.

Szczegółowe informacje pod linkiem:
https://www.wojsko-polskie.pl/zostanzolnierzem/strzelnica-w-powiecie/     
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2023-03-26 19:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2023-03-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2023-04-30 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2023-04-30 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany