13 styczeń 2022

Czy można odwołać od decyzji odmownej w sprawie Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego

Od chwili złożenia przez rodzica kompletnego wniosku o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, ZUS ma dwa miesiące na ustalenie prawa do świadczenia. Co w sytuacji, gdy ZUS odmówi prawa do kapitału opiekuńczego?
REKLAMA
Od początku stycznia rodzice i opiekunowie z województwa opolskiego złożyli 7044 wniosków o kapitał opiekuńczy, które objęły 7213 dzieci. Najwięcej wpłynęło w Opolu – 965, powiecie opolskim – 890, a także z powiatów nyskiego i brzeskiego, odpowiednio 889 i 664. Najmniej było ich dotąd w powiecie namysłowskim – 358 oraz głubczyckim bo 284.

Osoba, której ZUS przyzna kapitał opiekuńczy, otrzyma informację o przyznaniu świadczenia na osobistym profilu PUE ZUS. Nieodebranie tej informacji nie oznacza wstrzymania wypłaty pieniędzy na podane we wniosku konto bankowe. Natomiast decyzję w sprawie Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego ZUS wyda tylko w konkretnych sytuacjach czyli:
  • w razie odmowy przyznania świadczenia,
  • uchylenia prawa do RKO,
  • zmiany wysokości świadczenia oraz
  • gdy świadczenie zostało pobrane przez wnioskodawcę nienależnie. 
Decyzje, wezwania i powiadomienia w sprawach RKO będą dostępne w postaci elektronicznej na profilu PUE ZUS.

Od decyzji ZUS w sprawie np. odmowy przyznania świadczenia, zmiany bądź uchylenia praw do niego, można się odwołać do Prezes ZUS w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Natomiast od decyzji Prezesa ZUS przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Skargę można wnieść do 30 dni od dnia doręczenia decyzji Prezes ZUS.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce