26 kwiecień 2023

Najwyższa w historii pomoc dla rolników

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Rząd uruchamia pomoc dla rolników, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z zakłóceniami rynku spowodowanymi agresją Rosji na Ukrainę.
REKLAMA

Pomoc dla producentów pszenicy

• Cena tony pszenicy osiągnie ok. 1400 zł.

• Kwota pomocy to iloczyn stawki 2200zł/ha i powierzchni upraw pszenicy.

• Wsparcie przeznaczone będzie dla rolników, którzy:
- posiadają gospodarstwo do 300 ha;
- będą posiadać faktury sprzedaży pszenicy w terminie od 15 kwietnia do 15 czerwca
2023 r
.

Przykładowo: rolnik, który otrzymał płatności bezpośrednie za 2022 r. do 10 ha pszenicy i sprzedał lub sprzeda w terminie od 15 kwietnia do 15 czerwca 2023 r. np. 42 tony pszenicy, otrzyma 16 800 zł.

Dopłaty do nawozów

• Wsparcie przeznaczone będzie dla rolników, którzy:
- w okresie od 16 maja 2022 r. do 31 marca 2023 r. zakupili nawozy mineralne inne niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez;
- posiadają gospodarstwo do 300 ha i złożyli w 2023 r. wniosek o płatności bezpośrednie.

• Stawka pomocy będzie zróżnicowana:
- 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych z wyłączeniem łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych;
- 250 zł na 1 ha powierzchni łąk, pastwisk i traw na gruntach ornych.

• Potrzebna będzie zgoda Komisji Europejskiej.

Pomoc dla producentów pozostałych zbóż, rzepaku i rzepiku

Będzie dodatkowe wsparcie dla producentów: kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, nasion rzepaku lub rzepiku, w związku ze zwiększonym przywozem zbóż i nasion oleistych z Ukrainy.

• Wsparcie zostanie przyznane rolnikom, którzy:
- m.in. dokonali lub dokonają sprzedaży kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku, w okresie od 15 kwietnia 2023 r. do 15 czerwca 2023 r.
- mają gospodarstwa o powierzchni do 300 ha użytków rolnych.

• Stawki pomocy będą zróżnicowane według gatunków roślin oraz regionalnie, w zależności od odległości poszczególnych regionów Polski od portów.

• Stawki na 1 ha powierzchni upraw będą wynosić:
w województwie lubelskim lub podkarpackim:
- 1750 zł – kukurydza, rzepak lub rzepik;
- 1125 zł – jęczmień lub pszenżyto;
- 875 zł – owies, mieszanki zbożowe;
w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim lub podlaskim:
- 1610 zł – kukurydza, rzepak lub rzepik;
- 1035 zł – jęczmień lub pszenżyto;
- 805 zł – żyto, owies, mieszanki zbożowe;
w pozostałych województwach:
- 1400 zł – kukurydza, rzepak lub rzepik;
- 900 zł – jęczmień lub pszenżyto;
- 700 zł – żyto, owies, mieszanki zbożowe.

MRiRW zachęca rolników do sprzedaży zbóż i rzepaku oraz składania wniosków o wsparcie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1 do 30 czerwca 2023 r.

Paliwo rolnicze

Zwiększone zostaną środki na zwrot kosztów zakupu oleju napędowego dla producentów rolnych.

• W tzw. drugim okresie składania przez rolników wniosków tj. od 1 do 31 sierpnia 2023 r., zwrot do 1 litra zakupionego oleju napędowego wyniesie 2 zł.

• Oznacza to wzrost o 100 proc. w stosunku do 2022 r., kiedy kwota zwrotu wynosiła 1 zł.

• Występujemy o zgodę na zwiększenie kwoty zwrotu do Komisji Europejskiej.

Źródło informacji: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce