Pierwsza tłocznia Baltic Pipe ma pozwolenie na rozbudowę

Wojewoda zachodniopomorski wydał decyzję zatwierdzającą projekt rozbudowy tłoczni gazu w Goleniowie. Jest to pierwsza z trzech decyzji, jakie GAZ-SYSTEM ma uzyskać na rozbudowę i budowę tych elementów infrastruktury w ramach projektu Baltic Pipe.
REKLAMA
Zatwierdzony decyzją wojewody projekt budowlany zakłada realizację inwestycji w dwóch etapach:
  • etap I obejmuje rozbudowę Tłoczni Gazu Goleniów o trzy zespoły agregatów sprężarkowych o łącznej mocy 25 MW, przebudowę obiektów technologicznych na terenie istniejącej tłoczni, budowę obiektów i infrastruktury tłoczni;
  • etap II inwestycji obejmuje rozbudowę o zespół agregatu sprężarkowego o mocy 5MW.
Teren przeznaczony pod inwestycję jest położony w województwie zachodniopomorskim w gminie Goleniów.

Tłocznia w Goleniowie to obok inwestycji w Odolanowie i Gustorzynie kluczowy element programu inwestycyjnego lądowej części Baltic Pipe. Rozbudowa i budowa tych trzech tłoczni pozwoli na sprawne rozprowadzenie zwiększonych ilości gazu, który trafi do Polski po 2022 roku. W pierwszym kwartale tego roku spodziewamy się decyzji dotyczących pozostałych dwóch tłoczni – powiedział Tomasz Stępień, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM.

Wydana przez wojewodę zachodniopomorskiego decyzja o pozwoleniu na rozbudowę tłoczni gazu w Goleniowie podlega natychmiastowemu wykonaniu. Ze względu na strategiczne znaczenie inwestycji zadanie to realizowane jest na podstawie specustawy gazowej.

Inwestycja jest składową częścią Baltic Pipe, mającego na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynku europejskim. Projekt składa się z 5 komponentów. Jednym z nich jest rozbudowa i modernizacja polskiego systemu przesyłowego gazu ziemnego. W jego skład wchodzi połączenie gazociągu podmorskiego z istniejącym systemem, wybudowanie lub zmodernizowanie 3 tłoczni gazu (Goleniów, Odolanów i Gustorzyn) oraz budowa gazociągów Niechorze – Płoty i Goleniów-Lwówek.
PRZECZYTAJ JESZCZE
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce