UOKIK powiedział stop! Agora nie przejmie radia Zet

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zablokował przejęcie udziałów Eurozetu przez Agorę, która już wcześniej nabyła 40 proc akcji grupy.
REKLAMA
Agora jednak nie przejmie pakietu kontrolnego grupy Eurozet. Tak zadecydował UOKIK, który w swoim postanowieniu argumentuje to zagrożeniem powstania duopolu, który w znacznym stopniu spowodowałby marginalizację pozostałych podmiotów radiowych na rynku.

Do sytuacji odniósł się Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK

- Zakaz koncentracji jest wydawany w sytuacji, gdy połączenie przedsiębiorców spowoduje poważne, negatywne skutki dla rynku, a jednocześnie nie jest możliwe uzgodnienie warunków, które w sposób całkowity i satysfakcjonujący eliminowałyby powstałe w wyniku koncentracji zakłócenia konkurencji. Tak było w przypadku koncentracji spółek Agora i Eurozet. W wyniku koncentracji doszłoby do powstania silnej grupy radiowej i nieodwracalnych zaburzeń w funkcjonowaniu konkurencji na lokalnych i ogólnopolskim rynku reklamy radiowej oraz rozpowszechniania programów radiowych.

W 2019 roku doszło do przejęcia przez Agorę 40 proc. udziałów Eurozetu od czeskiej spółki SFS Ventures. Zgodnie z ustaleniami nowy nabywca miał prawo zakupu pozostałej części do 2022 roku.

Agorze przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
893393
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2021-04-30 23:59
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2021-04-30 23:59
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2021-04-30 23:59
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2021-04-30 23:59
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany