OnGeo.pl: zebraliśmy ponad 30 informacji o każdej działce w Polsce - sprawdź swoją działkę

OnGeo.pl
Posiadasz nieruchomości gruntowe? Bez względu na to, co zamierzasz zrobić z własną działką - sprzedać, wydzierżawić, przepisać na członka rodziny, wybudować na niej dom, czy "poczekać na lepsze czasy" - powinieneś wykonać jej gruntowną diagnozę pod kątem wad, uciążliwości, zagrożeń i ograniczeń formalnoprawnych oraz potencjału inwestycyjnego. Sprawdzenie działki da gwarancję bezpiecznej inwestycji i szansę na rozpoznanie sytuacji rynkowej.
REKLAMA
Dobra diagnoza działki charakteryzuje się dokładnym sprawdzeniem cech fizycznych i granic działki, stanu prawnego i obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego, a także informacji o uzbrojeniu terenu, warunkach geologicznych i innych. Lista do sprawdzenia może być naprawdę długa, dlatego, aby ułatwić diagnozę, OnGeo.pl prezentuje najważniejsze informacje do sprawdzenia.

Cechy terenu:

    1. Parametry geometryczne terenu:
        ◦ Informacje o położeniu nieruchomości i granicach ewidencyjnych;
        ◦ Wymiary działki;
    2. Dane z Ewidencji Gruntów i Budynków:
        ◦ Szczegółowe dane dotyczące lokalizacji działki;
        ◦ Zgodność powierzchni urzędowej z terenową;
        ◦ Własność działki;
        ◦ Klasa bonitacyjna gleby.

Ograniczenia formalnoprawne:

    3. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP):
        ◦ Czy jest uchwalony plan miejscowy dla działki;
        ◦ Przeznaczenie terenu w planie miejscowym;
        ◦ Wskaźniki i wytyczne dla możliwej zabudowy;
    4. Formy ochrony przyrody:
        ◦ Zasięg występowania obszarów ochrony przyrody;
        ◦ Otuliny i strefy ochronne wokół terenów chronionych;
    5. Nieruchomości objęte ochroną zabytków:
        ◦ Rodzaj zabytków i strefy ochrony konserwatorskiej;
        ◦ Obiekty wpisane do rejestru zabytków;
        ◦ Obszary ochrony archeologicznej;
    6. Strefy ochronne:
        ◦ Strefy ochronne wokół:
- terenów zamkniętych,
- cmentarzy,
- turbin wiatrowych,
- uzdrowisk,
        ◦ Strefy oddziaływania lotnisk.
    7. Pozwolenia na budowę:
        ◦ Najnowsze pozwolenia na budowę w odległości 200 metrów od działki;

Infrastruktura:

    8. Dostęp do drogi:
        ◦ Odległość i dostęp do drogi publicznej;
        ◦ Informacje o drogach planowanych lub w budowie;
    9. Linie energetyczne:
        ◦ Odległość działki od napowietrznej linii energetycznej i urządzeń infrastruktury technicznej;
    10. Uzbrojenie terenu w media:
        ◦ Dostęp do sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i innych;
    11. Dostęp do światłowodu:
        ◦ Prędkość sieci światłowodowej i dostawca internetu;

Fizjografia terenu:

    12. Analiza rodzajów pokrycia terenu:
        ◦ Sposób zagospodarowania terenu na działce i w jej sąsiedztwie;
    13. Analiza spadków terenu i ekspozycja terenu:
        ◦ Potrzeba wyrównania lub nadsypania terenu działki;
        ◦ Przydatność terenu pod inwestycje;
    14. Nasłonecznienie sezonowe:
        ◦ Obszary na działce gdzie nie dociera światło słoneczne;
        ◦ Rozkład nasłonecznienia na powierzchni działki;
    15. Analiza żyzności gleb:
        ◦ Klasa bonitacyjna gleby;
        ◦ Użytek gruntowy;

Zagrożenia i uciążliwości:

    16. Zagrożenia powodziowe:
        ◦ Tereny zalewowe;
        ◦ Obszary zagrożone stagnacją wody;
        ◦ Obszary zagrożone powodzią od wód gruntowych;
    17. Osuwiska:
        ◦ Strefy osuwisk i ruchów masowych.
    18. Natężenie hałasu:
        ◦ Średniodobowe, skumulowane natężenie hałasu pochodzenia antropogenicznego;
    19. Miejsca, obiekty i urządzenia potencjalnie uciążliwe:
        ◦ Uciążliwe sąsiedztwo powodujące hałas, nieprzyjemny zapach, drgania, wysokie ryzyko pożarowe;
    20. Lokalizacja wyrobów zawierających azbest:
        ◦ Położenie wyrobisk azbestowych w okolicy;
    21. Zanieczyszczenia powietrza:
        ◦ Zanieczyszczenia pyłami PM 2,5 i PM 10;

Geologia terenu:

    22. Geologiczne warunki budowlane:
        ◦ Budowa podłoża na działce;
        ◦ Głębokość wód gruntowych;

Otoczenie i obiekty użyteczności publicznej (POI):

    23. Dostępność do POI:
        ◦ Informacje o lokalizacji obiektów POI;
    24. Analiza zasięgu czasu dojścia:
        ◦ Analiza zasięgu czasu dojścia pieszego i dojazdu samochodem do POI;

Dane lokalne:

    25. Zaludnienie:
        ◦ Liczba ludności na 1 km2;
    26. Stawki podatku od nieruchomości:
        ◦ Dane na aktualny rok podatkowy;

Gdzie szukać informacji o działce?

Mnogość miejsc, w których możemy sprawdzić nieruchomość jest bardzo duża. Jeśli chcesz sprawdzić działkę, możesz udać się z wizytą do urzędu gminy lub powiatu. Dużo informacji znajdziesz także w internecie - zarówno na portalach rządowych i samorządowych, jak i w geoportalach tematycznych i instytucjonalnych. Poniżej lista wybranych portali:

    • Geoportal rządowy: geoportal.gov.pl
    • Geoportal krajowy: geoportal-krajowy.pl
    • Geoportale gminne, powiatowe, wojewódzkie, np.
- msip.krakow.pl
- wrosip.pl
- miip.geomalopolska.pl
    • Portale tematyczne:
- Hydroportal: isok.gov.pl
- Geoportal Geologiczny: geoportal.pgi.gov.pl
- Geoportal NID: zabytek.pl
- Bank danych o lasach: bdl.lasy.gov.pl
- Geoportal GUS: portal.geo.stat.gov.pl

Wszystkie dane w jednym miejscu - Portal OnGeo.pl - Raport o działce

Raport o terenie OnGeo.pl to ekspercka usługa na najwyższym poziomie, umożliwiająca gruntowne i automatyczne sprawdzenie każdej działki w Polsce. Raport o działce pobierzesz samodzielnie, a cała diagnoza Twojej działki potrwa nie więcej niż 5 minut. Pozyskanie informacji z Raportu o działce jest nawet 10 razy tańsze i 100 razy szybsze w porównaniu z metodami tradycyjnymi. Za pełny Raport zapłacisz tyle, ile za średniej wielkości zakupy w popularnym supermarkecie.

Sprawdź, jak wygląda przykładowy Raport o działce: https://ongeo.pl/raporty/przykladowy-raport.

Jak wygenerować Raport o działce w OnGeo.pl?

Chcąc pobrać dane dla działki użytkownik powinien:
    • Wejść na portal ongeo.pl;
    • Wybrać działkę, dla której zamierza pobrać dane za pomocą jednego z trzech sposobów wyszukiwania - pola wyszukiwarki, wskazania na mapie lub rysowania na mapie;
    • Zaznaczyć tematy, które go interesują;
    • Opłacić Raport o działce;
    • Pobrać Raport. Link do pobrania zostanie wysłany na wskazany adres e-mail.

Zobacz, w poniższym filmiku, jak samodzielnie pobrać Raport o działce:
 


Poznaj zespół OnGeo.pl

OnGeo.pl tworzą specjaliści z wielu branż - geodeci, geologowie, architekci, planiści, leśnicy i budowlańcy. Jako zespół od lat zajmujemy się projektami badawczo-rozwojowymi i komercyjnymi, których wynikiem są zbiory danych, z których mogą korzystać wszyscy.

Naszą misją jest zebranie wielu informacji w jednym miejscu, w taki sposób, aby były zrozumiałe dla każdego użytkownika. Współpracujemy z instytucjami administracyjnymi i naukowymi z całej Polski i świata, m.in. z: Europejską Agencją Kosmiczną, urzędami na każdym szczeblu administracji, w tym z ministerstwami, dużymi i średnimi przedsiębiorstwami budowlanymi i geodezyjnymi oraz branżą OZE.

Nasze ostatnie projekty dotyczyły wykonania systemów rządowych elektronicznego dziennika budowy i cyfrowej książki obiektu budowlanego.

Źródło informacji: OnGeo.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2023-03-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2023-04-30 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2023-04-30 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2023-11-30 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany