28 luty 2021

Czterech nowych generałów, dwóch awansowanych na kolejne stopnie generalskie

fot. PAP
Wśród sześciu oficerów Wojska Polskiego mianowanych przez prezydenta Andrzeja Dudę na stopnie generalskie, będzie czterech, którzy w poniedziałek odbiorą pierwszą generalską nominację.
REKLAMA

Będą to radca-koordynator w Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni płk Krzysztof Kociuba, szef pionu wsparcia-zastępca szefa sztabu ds. wsparcia Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych płk Tomasz Kowalik, dyrektor Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego płk Dariusz Mendrala i szef zarządu inżynierii wojskowej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych płk Marek Wawrzyniak.

Nominację na drugi generalski stopień odbiorą zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. bryg. Dariusz Pluta i dowódca 11. Dywizji Kawalerii Pancernej gen. bryg. Piotr Trytek.

Płk Kociuba uzyskał pierwszy oficerski stopień w 1996 r. po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu. Kształcił się także na Akademii Rolniczo-Technicznej oraz na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. W roku 2020 ukończył podyplomowe studia polityki obronnej na Narodowym Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie.

Służbę wojskową rozpoczął w 2. Brygadzie Łączności. Służył w Brygadzie Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ Wschód w Szczecinie, Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych i dowództwie 9. Brygady Wsparcia Dowodzenia. W latach 2003-2004 pełnił służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Bośni i Hercegowinie, a w 2010 r. w Afganistanie. Od 2021 r. służy na stanowisku radcy-koordynatora w Narodowym Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

Płk Kowalik z DO RSZ w latach 2015–20 był dyrektorem departamentu wojskowych spraw zagranicznych w MON, a wcześniej głównym specjalistą w sekretariacie szefa SG WP. W latach 2012–2015 był specjalnym asystentem przewodniczącego Komitetu Wojskowego NATO. w latach 2006–2008 służył w zarządzie planowania i programowania rozwoju sił zbrojnych (P5) SG WP, a w latach 2002-06 w biurze sekretarza stanu MON ds. uzbrojenia.

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej w Toruniu, Akademii Sił Lądowych USA w West Point, UMSC w Lublinie, studiów podyplomowych na UW oraz programu International Faculty Development Program (IFDP) na IESE Business School. W 2005 r. uzyskał doktorat z pedagogiki; jest absolwentem kursu w Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

Służbę zawodową rozpoczął w 1993 r., w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim jako dowódca plutonu szturmowego, następnie pełnił służbę jako oficer sztabowy w departamencie nauki i szkolnictwa wojskowego MON, gdzie odpowiadał za reformę polskiego systemu szkolnictwa wojskowego i systemu nauczania języków obcych.

Kierujący zakładem inwestycji NATO płk Mendrala od grudnia 2018 r. jest członkiem zespołu negocjującego z USA ramy prawne i logistyczno-finansowe dla zwiększonej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Był zastępcą dyrektora departamentu budżetowego MON, a w latach 2012-16 pełnił służbę w Stałym Przedstawicielstwie RP przy NATO w Brukseli. Jest współautorem nowej edycji przepisów finansowych NATO, przewodniczył grupie roboczej Komitetu Budżetowego NATO ds. budżetu zadaniowego.

Był m. in. głównym specjalistą w departamencie budżetowym MON i szefem oddziału planowania finansowego Zarządu Planowania Rzeczowego (P8) Sztabu Generalnego.

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu, studiów magisterskich na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (1998), studiów podyplomowych na AON (2003, z wyróżnieniem) i Uniwersytecie Warszawskim (2017) oraz podyplomowych studiów operacyjno-strategicznych na Narodowym Uniwersytecie Obrony USA w Waszyngtonie (2018, z wyróżnieniem). Ukończył także trzymiesięczny Międzynarodowy Kurs Zarządzania Zasobami Obronnymi, zorganizowany przez Podyplomową Szkołę Marynarki Wojennej USA w Monterey (2011).

Płk Marek Wawrzyniak jest szefem Zarządu Inżynierii Wojskowej Dowództwa Generalnego od 2017 r. Wcześniej był m. in. zastępcą szefa tego Zarządu, dowodził 2. pułkiem inżynieryjnym w Inowrocławiu i 3. batalionem drogowo-mostowym.

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Inżynierii Wojskowej, studiów podyplomowych na AON i ASzWoj. Służbę wojskową rozpoczął jako dowódca plutonu w 17. batalionie saperów 12. Dywizji Zmechanizowanej. Służył także w 3. pułku drogowo-mostowym we Włocławku. Pełnił służbę V zmianie PKW w Iraku, w sztabie Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe (MND CS); w 2009 r. był zastępcą dowódcy kontyngentu w Libanie.

Zastępca szefa SGWP gen. bryg. Dariusz Pluta, służy na tym stanowisku od sierpnia 2020. Pierwszą nominację generalską otrzymał w 2018 r. Był szefem Inspektoratu Uzbrojenia, szefem zarządu planowania logistycznego w Dowództwie Generalnym RSZ, dowodził 1. Brygadą Logistyczną w Bydgoszczy. Był szefem Oddziału Planowania Modernizacji Technicznej w Generalnym Zarządzie Planowania Strategicznego (P5), a następnie szefem Oddziału Planowania Zakupu Środków Materiałowych w Zarządzie Planowania Rzeczowego (P8) Sztabu Generalnego. Służył w departamencie polityki zbrojeniowej.

Absolwent WAT, którą ukończył w 1989 r., studiów podyplomowych z zakresu materiałoznawstwa na Politechnice Radomskiej oraz na kierunku logistycznym WAT. Ukończył także studia polityki obronnej w Naval Command Callege w Newport w Stanach Zjednoczonych, a w 2019 r. uzyskał stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych na Akademii Sztuki Wojennej.

Gen. bryg. Piotr Trytek jest dowódcą 11. Dywizji Kawalerii Pancernej od października ub. roku. Dowodził 12. Brygadą Zmechanizowaną, był zastępcą szefa zarządu planowania i programowania rozwoju SZ SG WP. Służył w 6. Brygadzie Kawalerii Pancernej w Stargardzie i 2. Brygadzie Zmechanizowanej.

Służbę oficerską rozpoczął w 1994 r. w 6 Pułku Zmechanizowanym w Wałczu, po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Ukończył także studia magisterskie i podyplomowych na AON i ASzWoj.

W 2006 r. uczestniczył w misji w Iraku jako szef sekcji operacyjnej, a w 2008 r. pełnił służbę w PKW Afganistan jako zastępca dowódcy kontyngentu.

Nominacje generalskie prezydent wręczy oficerom 1 marca, w Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.(PAP)

autor: Jakub Borowski

brw/ mok/

PRZECZYTAJ JESZCZE
Materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez [nazwa administratora portalu] na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.
Koronawirus
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2021-06-30 23:59
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2021-06-30 23:59
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2021-12-18 17:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2021-12-18 18:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany