KONKURS Nauczyciele z Życiem

fot. nadesłane
Nauczyciele mają duży wpływ na zachowania prospołeczne uczniów – ponad połowa Polaków (54%) deklaruje, że to osoby z grona pedagogicznego kształtowały ich postawy oraz decyzje dot. zaangażowania się w życie społeczne i wzbudzenie chęci do działań w ramach wolontariatu[1]. Badania i codzienne doświadczenia szkolne pokazują wyraźnie, że angażując uczniów w działania prospołeczne nauczyciele wzbudzają ich potencjał oraz pomagają przekuć chęci w realną pomoc teraz i w przyszłości.
Realizacja akcji charytatywnych oraz podejmowanie działań prospołecznych umożliwia uwolnienie potencjału uczniów, pozwala na pozostawienie im dużej swobody, a samym uczniom daje szansę na realizację własnych, często śmiałych pomysłów i idei. Ponadto takie zaangażowanie umożliwia modelowanie postaw prospołecznych przez nauczycieli, budowanie kultury szkoły opartej na działaniach na rzecz innych ludzi i społeczności, a więc buduje tak potrzebny dziś i w przyszłości kapitał społeczny.

Szkoła to doskonałe miejsce kształtowania postaw i stwarzania przestrzeni do angażowania się społecznego dzieci i młodzieży, przy czym to właśnie nauczyciele, mają realne możliwości włączania uczniów w różne procesy pomocowe - zaznacza Renata Korolczuk, edukatorka.

Fundacja DKMS zaprasza do udziału w konkursie „Nauczyciele z Życiem”. Wystarczy wykonać 3 proste kroki:

1. Zarejestrować się wypełniając Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
www.dkms.pl/nauczyciele-z-zyciem i wysyłając go na adres nauczyciel@dkms.pl

2. Zrealizować razem z zebranym zespołem Wolontariuszy uczniowskich na terenie szkoły akcję #KOMÓRKOMANIA połączoną z rejestracją potencjalnych Dawców szpiku kostnego wśród osób, które podejmą świadomą decyzję o takiej rejestracji

3. wypełnić formularz Sprawozdanie konkursowe, dodać zdjęcia z prowadzonych działań, a następnie wszystko wysłać na adres mailowy nauczyciel@dkms.pl

A jak KONKURS to NAGRODY!

1. CAMP – 3-dniowy pobyt dla nauczycieli laureatów połączony z warsztatami z zakresu prospołecznego wychowania młodzieży oraz radzenia sobie z wypaleniem zawodowym w terminie 27.06-29.06.2023

2. Spotkanie online dla młodzieży z udziałem gościa specjalnego, które odbędzie się w dniach 24.04-27.04.2023 r.

Więcej informacji znajduje się na

https://www.dkms.pl/dzialaj/pomoz-inaczej/zorganizuj-komorkomanie-w-szkole

www.dkms.pl/nauczyciele-z-zyciem lub pod numerem +48 22 882 95 60.


[1] Raport „Nauczyciel jako wzór do naśladowania” przeprowadzonego przez IRCenter na zlecenie Fundacji DKMS w listopadzie 2022 r. 
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2023-03-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2023-04-30 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2023-04-30 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2023-11-30 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany