22 czerwiec 2021

Minister Maląg wręczyła odznaczenia zasłużonym w promowaniu postaw prorodzinnych i patriotycznych

fot. PAP
Minister rodziny Marlena Maląg wręczyła we wtorek odznaczenia osobom zasłużonym za wzorowe wykonywanie zawodowych obowiązków i za zasługi w promowaniu postaw prorodzinnych i patriotycznych. Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony został działacz społeczny dr Jacek Mrozek.
REKLAMA

Uroczystość wręczenia odznaczeń i odznak honorowych odbyła się w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

"W imieniu rządu pana premiera Mateusza Morawieckiego chciałabym pochylić czoło i podziękować państwu za to, co robicie każdego dnia – za pomoc drugiemu człowiekowi" – powiedziała Maląg, zwracając się do laureatów.

Odznaczenia nadane na wniosek lub z inicjatywy ministra rodziny i polityki społecznej, to Złoty Krzyż Zasługi, złoty medal za Długoletnią Służbę, brązowe medale Zasłużony Kulturze Gloria Artis i odznaki honorowe Primus In Agendo i Meritis Pro Familia

Złotym Krzyżem Zasługi za popularyzowanie wiedzy naukowej i działalność wspomagającą rozwój ełckiej społeczności odznaczony został dr Jacek Mrozek.

Mrozek jest działaczem społecznym i akademickim na Warmii i Mazurach, szczególnie w powiecie ełckim. Jest także popularyzatorem wiedzy naukowej wśród mieszkańców powiatu ełckiego. Jako dyrektor filii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Ełku stworzył nieodpłatne kierunki studiów – administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz pielęgniarstwo dla mieszkańców subregionu ełckiego.

Laureat jest również członkiem rady Fundacji "Togatus Pro Bono". Prowadził działalność wspomagającą rozwój ełckiej społeczności lokalnej, świadczył pomoc prawną w ramach nieodpłatnych punktów pomocy pokrzywdzonym przestępstwem.

Z kolei za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej medalem złotym za Długoletnią Służbę odznaczona została Barbara Stanisława Krzyśków.

Laureatka zatrudniona jest w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym (CIOP-PIB od 1992 r., obecnie na stanowisku starszego specjalisty).

Od 2005 r. Krzyśków skupiała się na badaniach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności ochrony osób zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy. Brała udział w powstawaniu przepisów o emeryturach pomostowych, a obecnie uczestniczy w opracowywaniu opinii dla sądów i przedsiębiorstw w zakresie kwalifikacji prac do prac wykonywanych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Jest ekspertem Instytutu w zakresie problematyki oceny warunków pracy, okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy formułującym opinie na ten temat dla sądów. Uczestniczy w opiniowaniu projektów przepisów z bezpieczeństwa i higieny pracy.

Za promowanie folkloru miejskiego, kultywowanie tradycji wielkopolskiej i popularyzowanie gwary poznańskiej brązowym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis odznaczeni zostali Bogdan Górny i Kapela zza Winkla.

Górny założył Kapelę zza Winkla w 1980 r. i do dziś jest jej menedżerem. Członkami kapeli są także: Józef Kawalonek – akordeon, wokal, kompozytor; Włodzimierz Ciesielczak, Krzysztof Droździk – kontrabas, wokal; Artur Markiewicz – banjo tenorowe, wokal.

Założeniem formacji było kultywowanie kultury i gwary poznańskiej. W laudacji podkreślono, że Kapela zza Winkla jest niezaprzeczalnym ambasadorem folkloru miejskiego – charakterystycznej muzyki i gwary poznańskiej. Dzięki jej działalności – dodano – zostaje utrwalone przywiązanie kolejnych pokoleń Wielkopolan do dziedzictwa rodzimej kultury.

Podczas uroczystości wręczono także odznakę Primus in Agendo, która jest wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy wyróżnionego, najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach.

Nagrodę tę otrzymała Maria Demidowicz. Laureatka jest wieloletnią prezes Koła Zabrzańskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Tworzyła i rozwijała system pomocy osobom bezdomnym i skrajnie wykluczonym w Zabrzu. Szczególnie zaangażowana we wsparcie kobiet bezdomnych i dzieci doświadczających przemocy fizycznej i psychicznej oraz konfliktów domowych.

W laudacji wskazano, że jej zaangażowanie i wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka przyczyniły w znacznym stopniu do rozwoju usług na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej.

Odznakę Primus in Agendo otrzymała także Barbara Jaskierska, która od blisko 40 lat prowadzi działalność społeczną mającą zapewnić warunki godnego życia osobom z niepełnosprawnością intelektualną.

Jaskierska jest także przewodniczącą zarządu koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Stworzyła pierwszy w Polsce kompleksowy system wsparcia, obejmujący wszystkie etapy życia: od urodzenia do późnej starości. Angażuje się w prace legislacyjne mające na celu poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin na szczeblu lokalnym i krajowym.

Odznaką Meritis pro Familia odznaczeni zostali: Bogusław Cebulski, Zofia Miler, Marzenna i Jerzy Łastowscy, Marian Zarembski i Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Kole.

Odznaka ta została przyznana za niestrudzoną pracę u podstaw, kształtowanie młodych charakterów, pokazywanie – własnym przykładem – jak można rozwijać swoje pasje i zainteresowania oraz za kompleksową pomoc polskim rodzinom. (PAP)

autorka: Karolina Kropiwiec

kkr/ joz/

PRZECZYTAJ JESZCZE
Materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez [nazwa administratora portalu] na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.
Koronawirus
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2021-12-18 17:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2021-12-18 18:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany