Nauczyciele z życiem. Fundacja DKMS organizuje konkurs

fot. nadesłane
Ponad połowa Polaków (54%) zaangażowanych społecznie uważa, że nauczyciel miał wpływ na ich prospołeczną postawę, a 51% deklaruje, że to pedagog zachęcił ich do działań w ramach wolontariatu. Fundacja DKMS, dostrzegając znaczący wpływ nauczycieli na młode pokolenie i ich możliwość kształtowania społeczeństwa obywatelskiego, zorganizowała konkurs „NAUCZYCIELE Z ŻYCIEM”. Celem nowej inicjatywy Fundacji jest docenienie pracy pedagogów, a także zachęcenie ich do podejmowania kolejnych działań prospołecznych.
Polacy angażujący się w działania na rzecz innych na terenie szkoły najczęściej deklarują, że chcą pomagać innym (74%), ponieważ to po prostu obowiązek (46%), a także ponieważ są motywowani przez nauczycieli (9%), rówieśników (9%) oraz inne osób w szkole (7%), a zatem łącznie środowisko szkolne ma na nich niebagatelny wpływ. Kluczowe jest, że nie jest to jednorazowa inicjatywa - połowa badanych zamierza angażować się w takie działania w przyszłości. Wśród nich jest więcej kobiet (56%), niż mężczyzn (37%).

Szkoła to doskonałe miejsce kształtowania postaw i stwarzania przestrzeni do angażowania się społecznego dzieci i młodzieży, przy czym to właśnie nauczyciele, mają realne możliwości włączania uczniów w różne procesy pomocowe – zaznacza Renata Korolczuk, edukatorka.
Organizacja akcji społecznych i charytatywnych, takich jak np. #KOMÓRKOMANIA Fundacji DKMS, to modelowanie postaw prospołecznych, budowanie kultury szkoły opartej na działaniach na rzecz innych ludzi i społeczności, a więc może być receptą na przyszłość naszego kraju jako państwa obywatelskiego – dodaje Korolczuk.

Nauczyciel, który jest autorytetem oraz wzorem do naśladowania dla uczniów ma łatwiejsze zadanie związane z zachęceniem młodych ludzi do zachowań prospołecznych, np. zostania dawcą szpiku. Napawa optymizmem informacja, że większość z nas spotkała pedagoga, który okazał się autorytetem (54%), ale ważniejszy jest fakt, że około ¾ osób angażujących się społecznie spotkało w swoim życiu nauczycieli zaangażowanych w działania prospołeczne. 

Nauczyciele z Życiem

Nauczyciele jako grupa zawodowa nie do końca są świadomi tego, jak wielką moc oddziaływania posiada ich zawód i jak znaczący wpływ mogą mieć na decyzje podejmowane przez młodych ludzi. Są oni nie tylko elementem codzienności uczniów, ale mają również ogromne możliwości, aby inspirować swoich podopiecznych. Zaangażowany nauczyciel może wzmacniać potencjał uczniów i przyczynić się m.in. do zwiększenia motywacji do podejmowania działań prospołecznych, wolontariatu, a chęć pomagania przekuć w realną pomoc – podkreśla Aleksandra Pospieszałowska – Skuza, nauczycielka oraz tiktokerka (@a_ps89).

O Konkursie

Fundacja DKMS ogłosiła konkurs „NAUCZYCIELE Z ŻYCIEM”, którego celem jest przeprowadzenie lekcji, w trakcie których zostanie poruszony temat społeczeństwa obywatelskiego na przykładzie działań prospołecznych. Zadaniem konkursowym postawionym przed nauczycielami i młodymi wolontariuszami jest przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej na temat idei dawstwa szpiku kostnego połączonej z rejestracją potencjalnych Dawców Szpiku. Do konkursu może przystąpić każdy nauczyciel szkoły ponadpodstawowej, który zainicjuje oraz przeprowadzi lub przeprowadził ze swoimi uczniami lub uczennicami w semestrze jesienno/zimowym 2022/2023 roku ww. akcję. Nagrodą jest udział w CAMP’ie DKMS, czyli warsztatach z zakresu radzenia sobie z wypaleniem zawodowym oraz wychowania prospołecznego młodzieży. Uczniowie, którzy wezmą udział w akcji będą mieli możliwość uczestniczenia w spotkaniu online z gościem specjalnym. 

Od 2016 roku w projekcie KOMÓRKOMANIA przeprowadziliśmy wspólnie z nauczycielami blisko 3 tys. akcji edukacji młodych na temat idei dawstwa szpiku i świadomej rejestracji nowych dawców.  Za każdym razem widzimy ogromne zaangażowanie grona pedagogicznego i pasję włożoną w przygotowanie takiego projektu edukacyjnego i prospołecznego. Czas poświęcony na zorganizowanie takich Lekcji z życiem zaowocował już 430 dawcami faktycznymi z projektu #KOMÓRKOMANIA, czyli aż 430 młodych, świadomych osób dało szansę na zdrowie i życie chorym cierpiącym na nowotwory krwi – przekonuje Marta Kamińska, Młodszy Koordynator ds. Rekrutacji Dawców Fundacji DKMS.

Szczegółowe informacje nt. konkursu „NAUCZYCIELE Z ŻYCIEM” wraz z Regulaminem znajdują się na: www.dkms.pl/nauczyciele-z-zyciem.

O Fundacji DKMS
Misją Fundacji DKMS jest znalezienie dawcy dla każdego pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych. Fundacja działa w Polsce od 2008 roku jako Ośrodek Dawców Szpiku w oparciu o decyzję Ministra Zdrowia oraz niezależna organizacja pożytku publicznego wpisana do KRS 0000318602. To największy Ośrodek Dawców Szpiku w Polsce, w którym zarejestrowało się ponad 1 800 000 Dawców, spośród których 11 000 (październik 2022) oddało swoje krwiotwórcze komórki macierzyste lub szpik pacjentom zarówno w Polsce, jak i na świecie, dając im tym samym drugą szansę na życie. Aby zostać potencjalnym dawcą, wystarczy wejść na stronę www.dkms.pl i zamówić pakiet rejestracyjny do domu. Więcej informacji o Fundacji DKMS oraz o Programie Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów: www.dkms.pl
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2023-03-26 19:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2023-03-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2023-04-30 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2023-04-30 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany