19 listopad 2021

Opieka specjalistyczna HIV w dobie pandemii COVID-19 z perspektywy pacjenta

Amrsobhy /CC BY-SA 3.0/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
W badaniu przeprowadzonym przez PBS w kwietniu 2021 na zlecenie Gilead Sciences wzięło udział 169 osób żyjących z HIV. Moduł ilościowy został przeprowadzony techniką CAWI (Computer-Assisted Web Interview) – wywiadów internetowych. W ramach modułu jakościowego zrealizowano 9 indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) online przy wykorzystaniu platformy MS Teams.
REKLAMA
Głównym celem badania była ocena dostępu osób żyjących z HIV w Polsce do opieki medycznej w dobie pandemii COVID-19. Dodatkowo, objęło ono weryfikację zagadnień związanych z otrzymaniem po raz pierwszy leków antyretrowirusowych (ARV) oraz oczekiwaniami w stosunku do terapii.

Osoby zdiagnozowane w ciągu ostatnich 5 lat w większości szybko rozpoczynały terapię ARV. Mniej niż tydzień od wizyty u lekarza czekało na leki 40 proc. z tej grupy. W ciągu trzech miesięcy terapię dostawało 86 proc. Z badania widać, że dawniej na rozpoczęcie leczenia czekało się dłużej.  Jednak aż 75 proc. wszystkich badanych stwierdziło, że gdyby mogli rozpoczęliby terapię w ciągu 7 dni od diagnozy.

Co jest najważniejsze w leczeniu HIV?

Najważniejsza dla osób żyjących z HIV w terapii tego zakażenia jest skuteczność (62 proc.) W dalszej kolejności ankietowani wymieniali bezpieczeństwo dla innych (21 proc.), własne dobre samopoczucie (7 proc.) oraz ochronę przed pojawieniem się chorób towarzyszących długoletniej terapii ARV.

Podobnie osoby ankietowane odpowiadały na pytanie o to, co mogłoby skłonić je do zmiany obecnie stosowanego leku na inny.

Dominującym powodem byłaby skuteczność (53 proc.). Istotna wydaje się także ochrona przed chorobami towarzyszącymi (12 proc.) i tolerancja leku (8 proc.). Pozostałe argumenty znajdowały tylko nielicznych zwolenników. Co ciekawe aż 17 proc. ankietowanych nie chciałoby zmiany leku niezależnie od przytaczanych w ankiecie argumentów.

Czy pandemia COVID-19 utrudnia dostęp do specjalistycznej opieki?

W ocenie badanych ograniczenia pandemiczne nie utrudniają w znaczącym stopniu dostępu do specjalistów chorób zakaźnych. Tego zdania jest 65 proc. ankietowanych. 25 proc. stwierdziło jednak, że zdarzały im się w tym czasie kłopoty w umawianiu wizyt.

Warto podkreślić, że zdecydowana większość badanych była zadowolona z poziomu opieki w czasie pandemii COVID-19 – zdecydowanie zadowoleni i raczej zadowoleni to aż 70 proc. ankietowanych, co nie dziwi, ponieważ 65 proc. uczestników badania nie doświadczyło żadnych barier w kontaktach z lekarzem prowadzącym.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2022-02-28 14:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2022-02-28 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2022-02-28 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2022-03-21 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany