Jak pracodawcy chronią swoich pracowników i miejsca pracy? Test wartości i relacji pracodawcy z człowiekiem w czasach pandemii

fot. nadesłane
W ostatnich tygodniach wiele czołowych światowych gospodarek zaliczyło gwałtowny wzrost bezrobocia po blisko 50 latach niskiego wskaźnika. W 2019 roku tylko 15% pracowników deklarowało możliwość wsparcia swoich pracodawców w zakresie doradztwa zawodowego, na świecie wskaźnik ten wynosił blisko 40%. Los pracowników jak również ich rodzin jest więc teraz szczególnie w rękach pracodawców. Jak wspierać relacje by przetrwały czas próby? W Chinach po pandemii liczba pozwów rozwodowych wzrosła o 25%. Czy w tym trudnym czasie pandemii pracodawcy zdadzą test odpowiedzialności za pracownika jako człowieka, swoje najważniejsze aktywo, a nie tylko wskaźnik w tabelach finansowych? Świadomość powyższych wyzwań ekonomiczno-społecznych sprawiła, że już ponad 800 firm z 16 krajów włączyło się w akcję #DwieGodzinydlaCzłowieka/#DwieGodzinydlaRodziny.
REKLAMA
Tegoroczna akcja stawia człowieka w centrum wydarzenia, stąd: „Dwie Godziny dla Rodziny” zmieniają się na „#DwieGodzinydlaCzłowieka”. Podkreślamy także kluczową rolę i odpowiedzialność pracodawców za przeprowadzenie ludzi przez obecny kryzys społeczny i gospodarczy

Konieczność pozostania w domach w całkowitej izolacji powoduje, że wielu osobom towarzyszy dziś duży niepokój i lęk o przyszłość, wzmacniany sygnałami o nadchodzącym kryzysie gospodarczym. Obecna sytuacja może okazać się zbawieniem lub zagrożeniem dla naszych relacji z rodziną. Krótkoterminowo, będzie niewątpliwie weryfikować ich jakość i trwałość. Długoterminowo, to czego dziś doświadczamy, zaważy na stanie zdrowia psychicznego i fizycznego ludzi na wiele lat.  A to będzie miało wpływ na nasze postawy w pracy, na zaangażowanie, chęć uczenia się nowych rzeczy i w efekcie na innowacyjność firm. Dodatkowo pojawi się jeszcze większe ryzyko nierówności. To dziś jest prawdziwy sprawdzian dla pracodawców, jak ocalą biznes w zgodzie z deklarowanymi wartościami, mówi Zofia Dzik, Inwestor i Prezes Instytutu Humanites.


Najpierw człowiek…

W obliczu ostatnich wydarzeń, pracownik i pracodawca stają przed nowymi wyzwaniami, aby odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Otworzenie się na potrzeby drugiego człowieka jest naturalną odpowiedzią na tę sytuację. Instytut Humanites, organizator Globalnego Ruchu na Rzecz Bliskości „Dwie Godziny dla Rodziny”, do którego przyłączyło się już ponad 800 firm i organizacji z 16 krajów, poszerza kontekst tegorocznej, 9-tej edycji akcji, w duchu potrzebnej dziś solidarności międzyludzkiej. Stąd tegoroczna akcja odbywa się pod hasłem #DwieGodzinydlaCzłowieka. Dziś jeszcze bardziej aktualne jest patrzenie z troską na ludzi obok nas – w pierwszej kolejności naszych pracowników czy sąsiadów tak, jakby byli to członkowie naszej rodziny. W ramach corocznej akcji, Instytut Humanites proponuje szereg inicjatyw, które mogą nam w tym pomóc, takich jak m.in. #TULimy, #PokoleniowyKlubFilmowy, webinaria #ByChciałosięChcieć, karty ASK Me. Inspirujemy do bycia oparciem, dla wszystkich, którzy mogą potrzebować uwagi i pomocy. Okażmy ją w prostych gestach, uśmiechu, życzliwym telefonie. Wiele osób będzie liczyć na naszą obecność, dobre słowo, pocieszenie, pomoc w domowych czynnościach.


…potem pracownik 

Instytut motywuje pracodawców, którzy dołączają do tegorocznej edycji Kampanii, do jeszcze większej spójności deklarowanych wartości z podejmowanymi działaniami i troski o swoich pracowników. Zdając sobie sprawę z wyzwań, przed którymi stoi wiele firm, które walczą dziś o przetrwanie, wierzymy, że w każdej sytuacji, nawet przy koniecznej restrukturyzacji, można szukać rozwiązań, które pozwolą zachować największą liczbę stanowisk pracy. Bo każdy pracownik to część szerszego ekosystemu społecznego, to on i jego rodzina. Niezależnie od trudności, w każdej sytuacji możemy zadbać o właściwą komunikację z ludźmi, działać bardziej z ludzką twarzą – stosując w praktyce filozofię, że zatrudniamy człowieka, a nie tylko pracownika. #Pracownik/Człowiek.


Wyzwania biznesu oraz trendy społeczne po pandemii

Niezależnie od spodziewanej dziś zmiany rynku pracownika na rynek pracodawcy, przy postępujących procesach automatyzacji i robotyzacji, wciąż jednym z największych wyzwań pozostanie pozyskanie i utrzymanie talentów w firmie. Kluczowe pozostaje także tworzenie kultury pracy, która wyzwala w ludziach wewnętrzną motywację oraz tworzy przestrzeń do brania odpowiedzialności i rozwoju innowacji. Bo każdy kryzys kiedyś mija.

Temu sprzyjają, takie działania jak troska pracodawców o tworzenie kultury, która umożliwia łączenie sfery zawodowej i rodzinnej, co ma bezpośredni wpływ na efektywność i realizację celów ekonomicznych firmy oraz rozwój kompetencji przyszłości młodego pokolenia.

Potwierdzają to wyniki wielu badań. Raport Odpowiedzialności Rodzinnej Biznesu opracowany w 2019 roku przez Instytut Humanites, IESE Business School oraz Pracuj.pl pokazuje, że w organizacjach toksycznych chęć opuszczenia firmy przez dobrych pracowników jest o 44% wyższa w stosunku do firm tworzących wspierającą kulturę pracy. Aż 63% pracowników w Polsce twierdzi, że pracuje w środowiskach niewspierających integrację życiowych ról, a 17% z nich uważa swoje środowisko wręcz za toksyczne. Z kolei z raportu „HR 2019 employee experience wynika, że 44% pracowników zostaje w firmie ze względu na możliwość łączenia ról zawodowych i prywatnych. Dlatego do Globalnego Ruchu Humanites z każdym rokiem włącza się coraz więcej pracodawców, proponując konkretne wsparcie. 

Akcja „Dwie Godziny dla Rodziny”, która odpowiada na problemy samotności i kryzysu więzi, wpisuje się naszą strategię CSR oraz kulturę organizacji. Poprzez szereg działań: warsztaty i wykłady rozwojowe, wsparcie ekspertów, uruchomienie biblioteczek rodzica w kilkunastu punktach spółki, rozdawanie gier i gadżetów przygotowanych z myślą o rozwinięciu kreatywności, inspirujemy do dobrej rozmowy oraz pogłębiania relacji w rodzinach i między naszymi pracownikami. Dlatego Koncern już po raz kolejny włącza się do tej inicjatywy, mówi Magdalena Wróbel, Dyrektor Naczelny ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi, KGHM Polska Miedź S.A.


Uczymy się na nowo rozmawiać… Samotność i zdrowie psychiczne

Rozmowy wielu z nas z dziećmi ograniczały się dotąd zwykle do prostych zdawkowych pytań o sytuacje w szkole i kółka zainteresowań. Z badań przeprowadzonych w marcu 2020 roku na konferencji Instytutu Humanites „Spójne Przywództwo - Człowiek i Technologia” wynika, że o planach na przyszłość czy polityce z nastolatkami rodzice rozmawiają niezwykle rzadko (5-11% rozmów). Pomimo, że aż 94% ankietowanych Polaków przyznaje, że wspólne celebrowanie posiłków jest ważnym aspektem w życiu rodziny, z badań marki MOSSO wynika, że zaledwie 4 na 10 rodzin w Polsce zasiadało do tej pory razem do stołu każdego dnia (38%).

Już przed pandemią z każdym rokiem rosła liczba osób na świecie doświadczających samotności. Dziś to już globalne wyzwanie, które znalazło się na głównej agendzie Szczytu w Davos w 2019 roku. Statystyki pokazują, że co trzecia osoba w Europie doświadcza depresji, a w dużych aglomeracjach już co druga osoba czuje się samotna. Zjawisko to, w rozwijającej się kulturze GIG Economy, ma także istotny wpływ na środowisko pracy, wpływając na spadek zaangażowania i wzrost absencji. Niepokojem napawają najnowsze dane z 2020 roku, które pokazują, że już 2 z 3 osób czują się samotnie, nie tylko w przestrzeni prywatnej, ale również w pracy. Prognozuje się, że obecna sytuacja związana z izolacją oraz rosnącym bezrobociem dodatkowo nasili to zjawisko. Badania dowodzą, że utratę pracy, z którą byliśmy związani stawia się w tej samej linii co utratę bliskiej osoby. Globalne badania pokazują, że poczucie sensu oraz silne i głębokie relacje są głównymi czynnikami ograniczającymi zjawisko samotności i wpływającymi pozytywnie na dobrostan ludzi. Również Instytut Gallupa od lat wykazuje, że osoby niezadowolone z życia rodzinnego o 30% częściej doświadczają samotności i żyją krócej.

Pracodawcy, którzy włączyli się w tegoroczną Kampanię #DwieGodzinydlaRodziny - #DwieGodzinydlaCzłowieka, dają wyraz temu, że są świadomi swojej odpowiedzialności za biznes, gospodarkę, jak również za ludzi, dostrzegając możliwe długoterminowe społeczne skutki pandemii.

Od blisko 10 lat w ramach Akcji #DwieGodzinydlaRodziny pracodawcy inspirują swoich pracowników do dobrej międzypokoleniowej rozmowy. Widzimy, że w dobie obrazkowej komunikacji na nowo uczymy się rozmawiać. Wierzymy w siłę pytań, dlatego od wielu lat co roku oferujemy wszystkim pracownikom firm włączających się do naszego ruchu nową edycję pokoleniowej gry ASK ME.


Ekosystem a silosy

Żyjemy w niezwykle złożonym, nieprzewidywalnym i dynamicznie zmieniającym się świecie. Dlatego Instytut Humanites inicjując Kampanię #DwieGodzinydlaRodziny - #DwieGodzinydlaCzłowieka oparł się na autorskim Modelu „Wioski” Ekosystemu Społecznego Humanites™, który neguje silosowość i wskazuje na konieczną zmianę paradygmatu w podejściu do rozwiązywania globalnych problemów
w oparciu o bliższą współpracę całego Ekosystemu, w którym żyje i pracuje człowiek.


INFORMACJA O GLOBALNYM RUCHU „DWIE GODZINY DLA RODZINY, DWIE GODZINY DLA CZŁOWIEKA I O INICJATYWACH ZAPLANOWANYCH W RAMACH TEGOROCZNEJ EDYCJI KAMPANII:
  • Pokoleniowy Klub Filmowy
W każdym roku ruch ma inny motyw przewodni, wokół którego zachęcamy do bliższego poznania się i ciekawych rozmów. W tym roku tym motywem jest POKOLENIOWY KLUB FILMOWY. Wierzymy, że tegoroczne motto, da przestrzeń do wspólnego rodzinnego i firmowego oglądania filmów, do dobrego czasu z bliskimi, relacji, zwyczajnie chwili wytchnienia. 
  • Mały gest, wiele znaczy 
 #TULIpanpodDrzwi, #TULimy to akcja z potrzeby serca w ramach obchodów tegorocznego ruchu na rzecz bliskości, która polega na pozostawieniu sąsiadom krótkiej notki, że o nich myślimy i deklarujemy wsparcie oraz symbolicznego akcentu wiosennego w postaci życzeń lub kwiatka.
  • Cykl bezpłatnych webinarów 
Po kilku tygodniach całkowitej zmiany rytmu pracy, opieki nad dziećmi oraz izolacji coraz częściej mogą się pojawiać momenty, gdy czujemy przygnębienie i trudno jest zmobilizować się do nowych zadań. Webinaria będą kierowane do wszystkich, którzy potrzebują różnego rodzaju inspiracji, jak radzić sobie z codziennymi obowiązkami i łączyć wiele ról m.in. w obliczu pracy zdalnej.
  • Razem, a nie obok siebie z kartami ASK ME.
Jakie jest Twoje ukochane miejsce na ziemi? Kim z zawodu chcieli być Twoi rodzice? Gdzie poznali się Twoi dziadkowie? Dokończ zabawę, słowo, historię. Zagrajmy w skojarzenia. To przykłady pytań i poleceń międzypokoleniowej gry ASK ME, która została stworzona na potrzeby kampanii. Tegoroczne hasło „Pokoleniowy Klub Filmowy” może być znakomitą inspiracją do wspólnego spędzenia czasu w niebanalny sposób w warunkach domowych.
  • #Firma Przyjazna Rodzinie/Człowiekowi. Konkurs dla pracodawców
W tym roku Instytut Humanites zwraca szczególną uwagę na konkurs, który organizuje dla pracodawców „Firma Przyjazna Rodzinie/Człowiekowi”. Konkurs kierowany jest do firm, które swoją postawą, rozwiązaniami systemowymi i technologicznymi sprawiają, że środowisko pracy staje się przyjazne zarówno dla pracownika jak i jego rodziny w stabilnej sytuacji gospodarczej, a także w czasie kryzysu.

Partnerami Ruchu „Dwie Godziny dla Człowieka” są: KGHM Polska Miedź S.A.,WP S.A., Microsoft, Hotel Bukovina, Fundacja Liderek Biznesu, Great Place to Work, ThinkTank, Lider SHE, Reputation Managers.

Więcej informacji o kampanii:
INFORMACJE DODATKOWE

Międzynarodowy Dzień Rodzin - jest obchodzony 15 maja, został ustanowiony w 1993 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Instytut Humanites zainicjował ogólnopolskie obchody tego święta kampanią „Dwie Godziny dla Rodziny” i przyczynia się do propagowania wartości związanych z tym wydarzeniem.

Instytut Humanites łączący tematykę Człowieka i Technologii, powstał w 2010 roku jako think&DO tank budowy kapitału społecznego i rozwoju Spójnego Przywództwa™. Działa systemowo, w oparciu o autorski Model „Wioski” Ekosystemu Społecznego, wyróżniając cztery główne obszary, w którym żyje i dojrzewa człowiek: Rodzina, Środowisko Pracy i Biznesu, Edukacja oraz Świat Kultury i Mediów. Główną misją Instytutu jest rozwój społeczeństwa, który sprosta wyzwaniom Rewolucji 4.0 - poprzez rozwój świadomego, proaktywnego i wrażliwego społecznie człowieka i w efekcie dojrzałego społeczeństwa. Inicjator Ruchu „Dwie Godziny dla Rodziny” - Dwie Godziny dla Człowieka (dotarcie w 2019 roku >12,5 mln osób w Polsce i 15 innych krajach), działa na rzecz systemowej zmiany przywództwa w edukacji tworząc Akademię Przywództwa Liderów Oświaty - Pierwszy w Polsce Program rozwoju przywództwa w edukacji (>500 absolwentów), Organizator corocznych konferencji dla Liderów Biznesu: Spójne Przywództwo™. Człowiek i Technologia.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2021-12-18 17:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2021-12-18 18:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany