Biznes artykuł sponsorowany
30 kwiecień 2019

Nowe ulgi na działalność badawczo-rozwojową

zdjęcie: Nowe ulgi na działalność badawczo-rozwojową / fot. Adam Sękowski / nadesłane
fot. Adam Sękowski / nadesłane
Udoskonalając swoje technologie, w tym technologie produkcji, niezależnie jak duże jest przedsiębiorstwo, ile osób zatrudnia i jaką prowadzi działalność, może skorzystać z ulgi na działalność badawczo – rozwojową. Co ciekawe, istnieje możliwość odliczenia kosztów projektów rozpoczętych w latach poprzednich.
Warto się pośpieszyć, bo w przypadku wydatków poniesionych w 2018, z ulgi można skorzystać do 1 kwietnia 2019 r. (wtedy upływa termin złożenia deklaracji CIT-8). Odliczenie kosztów po złożeniu deklaracji za dany rok nadal będzie możliwe, ale wymagać będzie złożenia korekty zeznania rocznego CIT-8 i wystąpienia z wnioskiem o zwrot nadpłaty podatku. To skomplikowane i czasochłonne. 

Kto może skorzystać z ulgi B+R

„Możliwość skorzystania z ulgi dotyczy wszystkich przedsiębiorców bez względu na wielkość przedsiębiorstwa oraz branżę, w której działają. Warunkiem skorzystania z ulgi jest jedynie prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. Co istotne, nie jest wymagane prowadzenie badań naukowych, posiadanie statusu centrum badawczo-rozwojowego (B+R) czy współpraca z jednostkami naukowymi. Istnieje też możliwość odliczenia kosztów projektów rozpoczętych w poprzednich latach” – wyjaśnia Adam Sękowski z międzynarodowej firmy doradczej Crowe. 

Skorzystanie z ulgi B+R nie wymaga wykazania przed fiskusem poziomu innowacyjności prowadzonych działań badawczo-rozwojowych. Ulga znajdzie zastosowanie u przedsiębiorców prowadzących działalność twórczą, systematyczną i ukierunkowaną na zwiększenie zasobów wiedzy oraz na tworzenie nowych zastosowań. Także poziom innowacyjności nie ma więc znaczenia. Nie trzeba uczestniczyć w żadnym konkursie, ponieważ ulga nie jest traktowana jak dotacja. Bez znaczenia dla ulgi jest również finalny efekt, badania nie muszą zakończyć się sukcesem. Ulga nie stanowi pomocy publicznej, dlatego nie podlega limitom kumulacji. 

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową, badania naukowe lub prace rozwojowe i w ramach tej działalności ponoszą koszty.

Jakie można otrzymać ulgi?

Od początku 2018 r., po znowelizowaniu przepisów dotyczących ulgi na działalność badawczo-rozwojową, wartość odliczenia została podwyższona do 100% wartości kosztów kwalifikowanych bez względu na wielkość przedsiębiorstwa czy też rodzaj ponoszonych kosztów. 

„Jako koszty kwalifikowane przyjmuje się wszystkie wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia od tych wynagrodzeń, koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo badawczej, koszty nabycia sprzętu, materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością” – dodaje Adam Sękowski. 

Jak skorzystać z ulgi?

Ulgę badawczo-rozwojową odlicza się – za pomocą informacji CIT-BR lub PIT-BR, w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono dane koszty kwalifikowane. 

Innovation Box – nowa ulga podatkowa

Od początku bieżącego roku obowiązuje nowa, preferencyjna stawka w wysokości 5% od dochodów uzyskiwanych przez podatnika z praw własności intelektualnej, tzw. ulga podatkowa Innovation Box. Chodzi o te prawa, których podatnik jest właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub posiada prawa do korzystania z nich na podstawie umowy licencyjnej. Chodzi bowiem o te prawa, które są chronione na podstawie obowiązującego prawa krajowego lub międzynarodowego przez m.in. patent, dodatkowe prawo ochronne na wzór użytkowy czy prawo z rejestracji wzoru przemysłowego.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce