17 lipiec 2020

Bitwa Warszawska - Prezentacja portalu www.1920.gov.pl

zdjęcie: Bitwa Warszawska - Prezentacja portalu www.1920.gov.pl / fot. nadesłane
fot. nadesłane
Portal edukacyjny z bogatym zasobem źródeł historycznych.
REKLAMA
Prezentacja portalu www.1920.gov.pl
Portal edukacyjny z bogatym zasobem źródeł historycznych.

22 lipca 2020 r. (środa) Godz. 12.00
Archiwum Akt Nowych ul. Hankiewicza 1
Sala Dydaktyczna im. Kpt. Aliny „Marty” Fedorowicz


Z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej przygotowaliśmy portal www.1920.gov.pl będący kalendarium wydarzeń historycznych dzień po dniu z 1920 roku, a w szczególności Bitwy Warszawskiej. Portal w nowoczesnej formie ma charakter informacyjny, popularyzatorski i edukacyjny. Nasza opowieść wzbogacona jest dodatkowo o treści wizualne – unikalne źródła archiwalne, niezwykłe fotografie i mapy. Wyjątkowym elementem strony będzie wirtualna galeria plakatów – ekspozycja poświęcona wojnie propagandowej, zawierająca plakaty, afisze i druki ulotne ze zbiorów Archiwum Akt Nowych i Muzeum Plakatu w Wilanowie. Wszystko to uzupełnione ciekawymi artykułami, infografikami i wypowiedziami ekspertów. Strona każdego dnia będzie uzupełniana o nowe, nieznane materiały - informacje będą umieszczane na bieżąco do 11 listopada.

Portal skierowany jest do wszystkich osób, które pasjonują się historią, ale także dla tych, którzy chcą poznać historię walk na przedpolach Warszawy i skorzystać z prezentowanych źródeł archiwalnych. Zadaniem portalu jest również promowanie idei archiwów rodzinnych. Przygotowaliśmy dla użytkowników możliwość zgłaszania swoich historii rodzinnych i prezentowania ciekawych pamiątek z wydarzeń 1919-1920.

Archiwum Akt Nowych oraz inne Archiwa Państwowe, przechowują bogaty materiał dokumentujący zwycięstwo w wojnie z bolszewikami, w tym sukces osiągnięty pod Warszawą w sierpniu 1920 roku. To wydarzenie, słusznie okrzyknięte osiemnastą decydującą bitwą w dziejach świata, ocaliło niepodległy byt państwowy przed jarzmem bolszewickim i uformowało kolejne pokolenia Polaków. Pamięć o bohaterach roku 1920 stała się odtąd fundamentem pojmowania przez Polaków takich wartości jak: niepodległość, wolność, wspólnota, odwaga i bezkompromisowość. Portal to inicjatywa, która w godny sposób uczci to wielkie polskie zwycięstwo.

Twórcami portalu są pracownicy Archiwum Akt Nowych we współpracy z Muzeum Plakatu (Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie). Powstał on w ramach projektów Archiwów Państwowych dotyczących rocznicy Bitwy Warszawskiej.
PRZECZYTAJ JESZCZE
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany