31 maj 2023

Bociek jest! Wiosny wiest

zdjęcie: Bociek jest! Wiosny wiest / pixabay/3881670
Dzień Bociana Białego (31 maja) obchodzony jest od 2003 roku dzięki inicjatywie Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro Natura”.
REKLAMA
Święto bociana stanowi okazję do upowszechnienia wiedzy na temat życia tych ptaków oraz ich wyjątkowego znaczenia w polskiej kulturze i krajobrazie. Jest także sposobem na zwrócenie uwagi na konieczność ochrony bocianów, ponieważ mimo życzliwego podejścia do nich, człowiek staje się przyczyną licznych zagrożeń, które prowadzą do tragicznych wypadków lub wycofania się tych ptaków z ich dotychczasowych siedlisk.

Duże zagrożenie stanowią linie energetyczne, zwłaszcza dla bocianów, którzy coraz częściej decydują się na budowę swoich gniazd na słupach tych linii. Młode ptaki, które dopiero uczą się latać, narażone są na ryzyko porażenia prądem i często giną. Problem ten dotyczy również dorosłych bocianów, które często siadają na stacjach transformatorowych. Na szczęście wiele firm energetycznych w różnych miejscach stosuje bezpieczne rozwiązania dla ptaków, takie jak izolowanie przewodów w pobliżu słupów lub przenoszenie niebezpiecznych elementów, takich jak rozłączniki, pod przewody linii energetycznych.
Jeśli gniazdo usytuowane na słupie energetycznym jest używane przez bociany i przynajmniej raz udało im się wyprowadzić z niego młode – możesz wystąpić z prośbą do energetyków o zabezpieczenie słupa lub przewodów oraz przygotowanie odpowiedniej konstrukcji pod platformę lęgową.

Kolejnym problemem jest obecność pozostawionych na polach sznurków od snopowiązałek, które bocianie rodzice zbierają jako miękką wyściółkę do swoich gniazd. Te sznurki często oplatają się wokół nóg piskląt, przerywając dopływ krwi i powodując okaleczenia lub "amputację" ich kończyn. W większości przypadków prowadzi to do śmierci piskląt lub skazuje je na trudne życie w późniejszych etapach. Ważne jest, aby podczas spacerów zbierać plastikowe sznurki i promować tę praktykę wśród znajomych. Ponadto, należy zwracać uwagę rolnikom na konsekwencje pozostawiania tych sznurków na polach i uświadamiać ich w tej kwestii.

Problemów jest więcej, z myślą o bocianach powstał nawet Ogólnopolski punkt informacyjny 0 801 BOCIAN – czyli specjalnie uruchomiona infolinia (801 262 426) oraz skrzynka mailowa bociany@bociany.pl, gdzie specjaliści radzą jak pomóc bocianom lub do jakich instytucji zwrócić się w celu uzyskania pomocy.

Polska jest głównym schronieniem dla bociana białego na całym świecie - podczas ostatniego spisu, który odbył się w latach 2004-2005, stwierdzono ponad 50 tysięcy par lęgowych tego gatunku w naszym kraju. Ogólna światowa populacja bocianów białych wynosi około 200 tysięcy par lęgowych, co oznacza, że co czwarty bocian to Polak! To powód do dumy. Jednakże, wiąże się z tym również ogromna odpowiedzialność, ponieważ przyszłość tego gatunku w dużej mierze zależy od jego sytuacji w Polsce.

Bociany stały się ikoną wiejskiego krajobrazu. Jednak nie znajdziemy ich na obszarach, gdzie dominuje intensywne rolnictwo z wielohektarowymi uprawami jednego gatunku. Aby zachować bociany, konieczne jest utrzymanie i odtwarzanie terenów, które stanowią atrakcyjne tereny żerowania dla tych ptaków. Są to żyzne i wilgotne łąki, obszary podmokłe, brzegi stawów oraz tereny zalewowe małych i większych rzek - czyli miejsca bogate w pożywienie przez cały sezon, nawet w suchym roku. Bociany również lubią żerować na pastwiskach, gdzie mogą znaleźć potencjalne ofiary płoszone przez zwierzęta. Interesujące dla bocianów są również pola podczas orki i żniw - wtedy łatwiej zdobyć pokarm niż podczas cierpliwego poszukiwania po łąkach i okazjonalnych zdobyczy.
PRZECZYTAJ JESZCZE
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany