29 czerwiec 2023

Dbają o bezpieczeństwo osób korzystających z kąpieli i relaksujących się na brzegu plaży, nad jeziorem, przy rzece lub w basenie

zdjęcie: Dbają o bezpieczeństwo osób korzystających z kąpieli i relaksujących się na brzegu plaży, nad jeziorem, przy rzece lub w basenie / pixabay/1458596
Dzień Ratownika WOPR (29 czerwca) jest świętem upamiętniającym wszystkich ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz sympatyków tej organizacji.
REKLAMA

Kim jest ratownik WOPR?

Ratownik WOPR (Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego) – wcześniejsze uprawnienie umożliwiające pracę na kąpieliskach, pływalniach krytych i odkrytych, oraz podczas imprez na wodach i nad wodami, zgodnie z obowiązującymi przepisami, do roku 2012. Od 1 stycznia 2012, zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, zostało wprowadzone jedno uprawnienie - ratownik wodny, które zastąpiło wszystkie wcześniejsze uprawnienia z zakresu ratownictwa wodnego.

Przed rokiem 2012 przyznawanie stopni w ratownictwie oraz określanie uprawnień do prowadzenia działań ratowniczych było powierzone specjalistycznym organizacjom ratowniczym. W przypadku ratownictwa wodnego, Zarząd Główny WOPR ustalił katalog stopni i uprawnień, który obejmował 6 stopni ratowniczych:
 • Młodszy Ratownik WOPR
 • Ratownik WOPR
 • Ratownik Wodny Pływalni
 • Ratownik Wodny Śródlądowy
 • Ratownik Wodny Morski
 • Starszy Ratownik Wodny
Te stopnie miały ważność w ratownictwie wodnym, jeśli zostały nadane lub proces ich zdobywania rozpoczął się przed 1 stycznia 2012. Od 2012 roku, szczegółniej od 3 lipca 2012, obowiązują przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. dotyczące szkoleń w ratownictwie wodnym. Zgodnie z nimi, przewiduje się jedno szkolenie ratownika wodnego o minimalnej długości 63 godzin.

Stopień ratownika WOPR był uregulowany prawnie przez uchwałę nr 5/6/09 Prezydium Zarządu Głównego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z dnia 5 grudnia 2009 roku, dotyczącą stopni ratowników i instruktorów WOPR. Po wejściu w życie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych w 2012 roku, obowiązujące jest tylko jedno uprawnienie - ratownik wodny, które zastąpiło wszystkie wcześniejsze uprawnienia z zakresu ratownictwa wodnego. Niemniej jednak, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe zachowało wszystkie dotychczasowe stopnie, które mają charakter wewnętrznej hierarchii organizacji (potwierdzenie utrzymania tych stopni można znaleźć m.in. w uchwale ZG WOPR z dnia 28 marca 2015 r.).

Warunki do bycia kandydatem na ratownika WOPR

 • ukończony 16. rok życia;
 • ważna legitymacja członka WOPR z poświadczeniem lekarskim o zdolności do pracy w charakterze ratownika na dany rok kalendarzowy;
 • żółty czepek;
 • przepłynięcie dystansu 100 m sposobem dowolnym w czasie 1:40.0 min;
 • nurkowanie z powierzchni wody na odległość 25 m.

Historia święta

Pochodzenie Dnia Ratownika WOPR sięga okresu międzywojennego. Już w 1927 r. to święto zostało ustanowione jako Dzień Ratownika. Inicjatywa ta wyszła od Komisji Ratownictwa, która działała w Polskim Związku Pływackim w tamtym czasie.

Szczególnie teraz w czasie wakacji pamiętaj o bezpieczeństwie nad wodą

Nauka bezpiecznego zachowania nad wodą jest dla dzieci bardzo istotna. Oto kilka zasad, któych należy przestrzegać:
 • pływaj tylko pod nadzorem osób dorosłych;
 • nie jedz i nie żuj gumy kiedy pływasz;
 • nie wypływaj na głęboką wodę;
 • zachowaj uwagę na śliskich powierzchniach, na przykład na brzegu basenu;
 • nie pływaj w miejscach, gdzie jest zakaz pływania;
 • korzystaj ze sprzętu ratunkowego takiego jak kamizelki ratunkowe itp. 
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2024-05-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2024-05-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2024-05-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2024-05-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany