Hołd dla tych, którzy poświęcili życie dla pokoju

zdjęcie: Hołd dla tych, którzy poświęcili życie dla pokoju / pixabay/4984799
29 maja każdego roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją 57/129 dnia 11 grudnia 2002 roku, na podstawie oficjalnego wniosku Ukraińskiego Stowarzyszenia Uczestników Misji Pokojowych i rządu Ukrainy.
REKLAMA
Dzień ten po raz pierwszy został obchodzony w 2003 r., w rocznicę założenia Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Nadzorowania Rozejmu (UNTSO) w 1948 r. Misja ta została utworzona w celu monitorowania zawieszenia broni po wojnie izraelsko-arabskiej (Palestyna) w 1948 r. i była pierwszą misją pokojową ONZ w historii.

Głównym celem obchodów Międzynarodowego Dnia Uczestników Misji Pokojowych jest oddanie hołdu wszystkim mężczyznom i kobietom, którzy służyli i nadal służą w operacjach pokojowych ONZ, podziękowanie im za ich wysoki poziom profesjonalizmu, zaangażowanie i odwagę. Jest to także okazja do upamiętnienia tych, którzy stracili życie, dążąc do pokoju.

Misje pokojowe ONZ

Misje pokojowe są prowadzone we wciąż zmieniających się warunkach społecznych, gospodarczych i politycznych. Muszą być elastyczne, aby mogły dostosować się do nowych wyzwań. Sukces nigdy nie jest pewny, ponieważ zadania związane z utrzymaniem pokoju realizowane są w wyjątkowo trudnych warunkach. Powodzenie misji pokojowej zależy od wielu czynników, takich jak skład misji pokojowej (personel wojskowy, policji, pracownicy cywilni), wsparcie logistyczne, powierzone zadania oraz środowisko, w którym działa misja pokojowa.

Skład misji pokojowej

Personel wojskowy
Personel wojskowy zaangażowany w misje pokojowe ONZ, nazywany również Błękitnymi Hełmami lub Błękitnymi Beretami, pochodzi z krajowych armii państw członkowskich.

Żołnierze misji ONZ współpracują z policją oraz pracownikami cywilnymi w celu zapewnienia ochrony wszystkim uczestnikom misji oraz majątkowi misji. Utrzymują ścisłą współpracę z innymi jednostkami wojskowymi obecnymi na terenie operacji pokojowej. Personel wojskowy pełni swoje obowiązki w celu zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa na obszarze działania misji.

Żołnierze misji ONZ nawiązują współpracę zarówno z cywilną ludnością, jak i lokalnym wojskiem oraz zbrojnymi grupami na danym obszarze, dążąc do osiągnięcia porozumienia między konfliktującymi stronami i ustanowienia trwałego pokoju. Ochrona ludności cywilnej często stanowi główne zadanie wynikające z mandatu misji, za którą odpowiedzialni są Błękitni Berety.

Personel policji
Personel policji tworzą funkcjonariusze, którzy na co dzień służą w krajowych oddziałach policji państw członkowskich i zostali oddelegowani do udziału w misji pokojowej. Personel policji odgrywa bardzo ważną rolę w promowaniu pokoju i bezpieczeństwa. Każdego dnia policjantki i policjanci przywracają oraz wzmacniają bezpieczeństwo w danym rejonie. Do ich zadań należy patrolowanie terenu, doradzanie miejscowej policji, promowanie standardów zgodnych z międzynarodowymi prawami człowieka, a także przywracanie rządów prawa. Personel policji nadzoruje działalność miejscowych funkcjonariuszy oraz przeprowadza dla nich szkolenia.

Pracownicy cywilni
Poza żołnierzami i policjantami, misje pokojowe obejmują udział pracowników cywilnych. Personel cywilny składa się z pracowników ONZ, rekrutowanych jednostek oraz osób pochodzących z kraju, w którym odbywa się misja pokojowa. Pracownicy cywilni koncentrują się głównie na zagadnieniach dotyczących ludności cywilnej.

Kobiety w misjach pokojowych
Rola kobiet i ich równorzędny udział w misjach pokojowych nabiera coraz większego znaczenia. W wielu przypadkach kobiety posiadają specjalne umiejętności i predyspozycje do wykonywania różnorodnych zadań, takich jak prowadzenie rozmów z ofiarami przemocy seksualnej czy pracę w więzieniach dla kobiet. Kobiety doświadczają konfliktów zbrojnych i ich skutków w inny sposób niż mężczyźni. Dlatego coraz częściej podkreśla się wartość różnych perspektyw, jakie pracownicy misji pokojowych, w tym kobiety, wnoszą do rozwiązywania spraw związanych z konfliktami zbrojnymi, przyczyniając się tym samym do pokoju i bezpieczeństwa na świecie.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2023-11-30 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2023-11-30 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2023-11-30 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2023-11-30 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany