20 grudzień 2022

Międzynarodowy Dzień Solidarności

zdjęcie: Międzynarodowy Dzień Solidarności / pixabay/4200284
O ustanowieniu Dnia Ludzkiej Solidarności zdecydowało Zgromadzenie Ogólne ONZ na zakończenie pierwszej Dekady Walki z Ubóstwem (1997-2006). Święto obchodzono po raz pierwszy w roku 2006.
REKLAMA

Czym jest solidarność?

Solidarność to pojęcie, które oznacza współdziałanie, współpracę oraz wzajemną pomoc między ludźmi lub grupami społecznymi. Może to dotyczyć różnych dziedzin życia, takich jak polityka, gospodarka, kultura czy nauka. Solidarność międzyludzka nie pozwala na wykorzystywanie biedniejszych, słabszych, którzy z racji swojego położenia (miejsce zamieszkania, płeć, status społeczny), nie mają zbyt wielu możliwości wyboru, aby zapewnić sobie pożywienie, schronienie czy tez środki niezbędne do życia.

Cel obchodów

Głównym celem obchodów jest zwrócenie uwagi na konieczność walki z ubóstwem oraz promocja rozwoju społecznego, szczególnie w krajach Globalnego Południa i wśród najbiedniejszych grup mieszkańców. Istotne jest tu poczucie współodpowiedzialności za to, jak wygląda współczesny świat i relacje międzyludzkie. Lata kolonializmu i wyzysku wobec rdzennej ludności Afryki, Azji czy Ameryki Południowej doprowadziły do ogromnych dysproporcji, które stanowią jedno z największych wyzwań XXI wieku. 

Jak być solidarnym?

Bycie solidarnym oznacza wspieranie innych i pomaganie im w różnych sytuacjach. Może to obejmować różne formy działań, takie jak:
  • udzielanie pomocy finansowej lub rzeczowej osobom potrzebującym;
  • wspieranie innych poprzez udział w różnych akcjach charytatywnych i zbiórkach pieniędzy;
  • pomaganie innym poprzez dzielenie się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Może to dotyczyć np. udzielania korepetycji, pomocy w nauce lub dzielenia się swoimi doświadczeniami zawodowymi;
  • okazywanie empatii i wsparcia osobom, które przeżywają trudne sytuacje emocjonalne lub psychiczne (słuchanie, rozmawianie i wspieranie w trudnych chwilach);
  • angażowanie się w różne formy działalności na rzecz innych, np. wolontariat.

PRZECZYTAJ JESZCZE
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany