Natura nie jest miejscem do odwiedzenia. To jest nasz dom

3 marca obchodzony jako Światowy Dzień Dzikiej Przyrody (World Wildlife Day)
REKLAMA
Święto Dzikiej Przyrody, nazywane również Światowym Dniem Przyrody, zostało ustanowione w 2013 roku na 68. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Głównym celem tego święta jest uhonorowanie bogactwa dzikiej fauny i flory na całym świecie, a także zwiększenie świadomości na temat wartości dzikiej przyrody oraz zagrożeń, takich jak nielegalny handel jej okazami.

Ten dzień ma również przypominać o roli „Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem” ( ang. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - CITES) podpisanej 3 marca 1973 r.

Konwencja CITES została utworzona z celem ochrony dzikiej przyrody poprzez ograniczanie i kontrolę międzynarodowego handlu dzikimi gatunkami zwierząt i roślin oraz ich produktami pochodnymi. Kontrolowanie handlu zagrożonymi gatunkami często okazuje się bardziej skuteczne niż ochrona w samych krajach, zwłaszcza w słabo rozwiniętych państwach afrykańskich, azjatyckich lub południowoamerykańskich, gdzie brakuje środków na powstrzymanie kłusownictwa i nielegalnego pozyskiwania. Kontrola granic i rynków wewnętrznych, szczególnie w krajach o największym popycie na okazy dzikiej przyrody, stanowi istotny element zapobiegania niezrównoważonemu pozyskiwaniu zwierząt i roślin.

Dzikie zwierzęta

Dzika przyroda, to nie tylko okazy CITES, to nie tylko zwierzęta egzotyczne, ale też te wolno żyjące w naszym kraju, takie jak objęte ścisłą ochroną gatunkową niedźwiedzie, rysie, wilki, żubry.

Wszystkie dzikie zwierzęta posiadają wspólne cechy:
  • żyją na wolności,
  • nie są udomowione ani oswojone,
  • nie mają właściciela.

Podczas spotkania z dzikim zwierzęciem, przede wszystkim zachowaj spokój. Staraj się zachować dystans. Powoli oddalaj się. Przy kolejnych działaniach, zawsze mniej na względzie własne bezpieczeństwo i dobro zwierzęcia.

Ponadto zawsze pamiętaj, żeby:
  • nie śmiecić - jeśli na szlaku nie ma koszy, zabierz wszelkie odpadki ze sobą,
  • nie zbaczaj ze szlaków,
  • nie karm dzikich zwierząt,
  • nie spuszczaj psów ze smyczy,
  • zwracaj uwagę na wszelkiego rodzaju tablice i plansze informacyjne i stosuj się do ich zaleceń.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2023-11-30 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2023-11-30 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2023-11-30 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2023-11-30 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany