Pierwsza linia obrony narodowej czyli bohaterowie w mundurach

zdjęcie: Pierwsza linia obrony narodowej czyli bohaterowie w mundurach / pixabay/4933542
16 maja to szczególna data dla Straży Granicznej, ponieważ tego dnia obchodzi ona swoje święto. To właśnie tego dnia formacja rozpoczęła swoją służbę na granicy Rzeczypospolitej Polskiej. W bieżącym roku Straż Graniczna świętuje swój 32. jubileusz.
REKLAMA

Straż Graniczna i jej zadanie

Straż Graniczna to jednolita, umundurowana i uzbrojona formacja, której zadaniem jest ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego w Rzeczypospolitej Polskiej. Jest organem ścigania. Komendant Główny Straży Granicznej pełni rolę centralnego organu administracji rządowej odpowiedzialnego za sprawy związane z ochroną granicy państwowej. Nadzór nad formacją sprawuje minister właściwy ds. wewnętrznych.

SG w Polsce

Dzisiejsza Straż Graniczna to profesjonalna formacja mundurowa, w której służy dziś 14,2 tys. funkcjonariuszy (w tym 4,5 tys. kobiet) oraz pracuje ponad 3,3 tys. pracowników cywilnych. Ponad 6,7 tys. funkcjonariuszy wchodzi w skład korpusu chorążych, ponad 5,1 tys. to podoficerowie, a 2,3 tys. to oficerowie. Średnia wieku funkcjonariuszy pełniących służbę w formacji to 38 lat. 10 875 funkcjonariuszy ma wykształcenie wyższe, w tym 7 508 osób legitymują się tytułem magistra.

Straż Graniczna zajmuje się ochroną 3600 km polskiej granicy, z czego ponad 1,6 tysiąca kilometrów to granica zewnętrzna. Struktury Straży Granicznej składają się z Komendy Głównej, Biura Spraw Wewnętrznych oraz 9 oddziałów (Warmińsko-Mazurski, Podlaski, Nadbużański, Bieszczadzki, Śląski, Nadodrzański, Nadwiślański, Karpacki, Morski), obejmujących całe terytorium Polski, 3 ośrodków szkolenia SG (Koszalin, Kętrzyn, Lubań) oraz 98 placówek. Cztery oddziały znajdują się na granicy zewnętrznej UE (Warmińsko-Mazurski, Podlaski, Nadbużański i Bieszczadzki), trzy na granicy wewnętrznej (Karpacki, Śląski, Nadodrzański), jeden ochrania granicę morską (Morski), a jeden pełni zadania wewnątrz kraju (Nadwiślański).
Zgodnie z ustawą do głównych zadań Straży Granicznej należy ochrona granicy państwowej na lądzie i na morzu, kontrola ruchu granicznego, przeciwdziałanie nielegalnej migracji oraz zwalczanie przestępczości o transgranicznym charakterze.

Zapora na granicy polsko-białoruskiej
Wybudowano 206 km bariery elektronicznej. W jej skład wchodzi 3000 kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych, 400 km kabli detekcyjnych, 11 kontenerów teletechnicznych. Bariera elektroniczna jest uzupełnieniem 186 km odcinka bariery fizycznej o wysokości 5,5 m. Nadzór nad barierą na granicy polsko-białoruskiej prowadzony jest przez Centrum Nadzoru w siedzibie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Zapora na granicy polsko-rosyjskiej
18 kwietnia br. ruszyła budowa zapory elektronicznej na granicy polsko-rosyjskiej. Zapora będzie miała długość 199 km. W jej skład wchodzi 2000 słupów kamerowych, 3000 kamer, 700 km kabli zasilających, transmisyjnych, detekcyjnych. Planowany termin ukończenia to 30 września 2023 r. Nadzór nad barierą na granicy polsko-rosyjskiej prowadzony będzie w Centrum Nadzoru w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

Grania polsko-ukraińska
Od 24.02.2022 r. funkcjonariusze Straży Granicznej odprawili z Ukrainy do Polski ponad 11,6 mln osób. Z Polski do Ukrainy w tym samym okresie wyjechało ponad 9,8 mln osób. Dniem, gdy odprawiono najwięcej osób, był 6 marca 2022 r. Wtedy Straż Graniczna przeprowadziła rekordowe ponad 140 tysięcy odpraw na kierunku z Ukrainy do Polski.

PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce