23 marzec 2023

Rola meteorologii w świecie

zdjęcie: Rola meteorologii w świecie / pixabay/63213
Corocznie, począwszy od 1961 roku, 23 marca obchodzimy Światowy Dzień Meteorologii (WMD) ustanowiony przez Światową Organizację Meteorologiczna (WMO) dla upamiętnienia wejścia w życie w 1950 roku konwencji powołującej tą organizację, która funkcjonowała od 1873 roku pod nazwą Międzynarodowa Organizacja Meteorologiczna (IMO).
REKLAMA
W dniu Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) i jej krajów członkowskich zwraca się uwagę społeczności międzynarodowej na istotne kwestie ze środowiskowego, społecznego i gospodarczego punktu widzenia, podkreślane w propagandowym haśle dedykowanym Światowemu Dniu Meteorologii. Hasło to podkreśla znaczenie działań organizacji dla bezpieczeństwa i dobrobytu.

W momencie powoływania Międzynarodowej Organizacji Meteorologicznej (poprzedniczki WMO) w 1873 roku, świat już zaczął się ocieplać z powodu spalania paliw kopalnych. Do dzisiaj średnia temperatura powierzchni Ziemi wzrosła o ponad 1 stopień Celsjusza, co spowodowało ekstremalizację pogody, ocieplenie i zakwaszenie oceanów, podniesienie poziomu morza oraz topnienie lodowców i pokrywy lodowej. Tempo tych zmian przyspiesza. Aby zapewnić przyszłym pokoleniom możliwość przetrwania i rozwoju na naszej planecie, konieczne są pilne działania zarówno w obszarze ograniczania emisji, jak i adaptacji do nowych warunków.

Postęp naukowy i technologiczny znacznie poprawił dokładność prognoz pogody, co pozwala na skuteczne wdrażanie systemów wczesnego ostrzegania ratujących życie i mienie ludzi. Wciąż powstają nowe narzędzia do monitorowania, symulowania i prognozowania globalnego klimatu dzięki olbrzymim zbiorom danych pomiarowych, które są swobodnie udostępniane globalnej społeczności. Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji dają nadzieję na kolejne przełomowe odkrycia. W przyszłości pogoda, klimat i obieg wody na Ziemi mogą być całkiem inne od tego, co znamy i rozumiemy. Aby stawić czoła tym wyzwaniom, musimy wykorzystać szansę, jaką daje nam nauka. Historia WMO to nie tylko droga rozwoju opartego na wiedzy i technologii, ale także przykład unikalnego systemu współpracy w służbie społeczeństwu.

Meteorologia dzisiaj

Obecnie ponad 30 satelitów meteorologicznych i 200 satelitów badawczych obserwuje każdy skrawek naszej planety. Program pomiarowy WMO realizowany jest przez blisko 10 tys. naziemnych stacji meteorologicznych i około tysiąc stacji napowietrznych. Czujniki monitorujące stan hydrosfery znajdują się na pokładzie 7 tys. statków i ponad tysiącu boi morskich. Setki radarów meteorologicznych i 3 tys. specjalnie wyposażonych komercyjnych samolotów mierzy parametry atmosfery, powierzchni lądów i oceanów każdego dnia. Obserwacje te są następnie bezpłatnie udostępniane każdemu krajowi na świecie za pośrednictwem Systemu Informacyjnego WMO (WIS).
Dzięki postępowi technologicznemu i modelom numerycznym dzisiejsze prognozy pięciodniowe są równie dokładne, jak dwudniowe prognozy sprzed 25 lat. W ciągu ostatnich lat gromadzimy coraz więcej danych o Ziemi, co przekłada się na zyski ekonomiczne w sektorach, takich jak rolnictwo, zdrowie, transport i energia. Wraz z rozwojem potrzeb tych sektorów, rośnie też rola meteorologów i klimatologów. Jednak nasze zainteresowania nie skupiają się już tylko na pogodzie i klimacie. W miarę poszerzania predykcji i zrozumienia całego systemu ziemskiego, ważne staje się wzmocnienie wymiany danych w obszarach, takich jak hydrologia, skład atmosfery, kriosfera i pogoda kosmiczna.
PRZECZYTAJ JESZCZE
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany