26 wrzesień 2023

Rozejm w Altmarku

zdjęcie: Rozejm w Altmarku / fot. https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Truce_of_Altmark_(1629)#/media/File:Rozejm_polsko-szwedzki.jpg
fot. https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Truce_of_Altmark _(1629)#/media/File:Rozejm_polsko-szwedzki.jpg
394 lat temu, 26 września 1629 r., podpisano sześcioletni rozejm kończący wojnę polsko-szwedzką lat 1626-29.
REKLAMA

Rozejm w Altmarku

Znany również jako rozejm altmarski był umową trwającą przez sześć lat, która zakończyła wojnę polsko-szwedzką (1626–1629). Podpisano go 26 września 1629 r. w Altmarku, dzisiejszym Starym Targu, między Szwecją a Rzeczpospolitą, przy udziale mediatorów francuskich, angielskich i brandenburskich. Umowa ta została zatwierdzona przez Sejm, który zebrał się w Warszawie 12 marca 1631 r.

Najważniejsze postanowienia:
  • Szwedzi zatrzymali Inflanty na północ od Dźwiny wraz z Rygą – utrwalono więc wcześniejsze straty terytorialne Rzeczypospolitej na tym terenie,
  • Szwedzi zatrzymali wszystkie porty pruskie, tj. Tolkmicko, Elbląg, Braniewo, Piławę i Kłajpedę. Polska utrzymała kontrolę nad Gdańskiem, Królewcem i Puckiem,
  • Na mocy postanowień rozejmu Malbork, Sztum, Gdańska Głowa i Żuławy Wiślane zostały przekazane w sekwestr na rzecz elektora brandenburskiego Jerzego Wilhelma (w zamian za część wybrzeża z Piławą). Gdyby po upłynięciu terminu rozejmu nie doszło do trwałego pokoju, miasta te miały wrócić do Szwecji. Była to nagroda dla elektora za przepuszczenie wojsk szwedzkich podczas ataku na Polskę,
  • Mitawa wróciła do księcia kurlandzkiego,
  • rozejmowi towarzyszył układ pomiędzy Szwecją a Gdańskiem, na mocy którego Szwedzi mieli prawo do pobierania 5,5% cła od przewożonych towarów, przy czym 3,5% miał otrzymywać król szwedzki, 1% król polski i 1% Gdańsk,
  • za pomoc austriacką Rzeczpospolita musiała zapłacić 500 tys. złotych.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2023-12-15 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany