22 maj 2023

Wszystko, co twórcze w ludzkiej egzystencji, twórcze ze swojego przyrodzenia i nieodwracalnej natury, ma swe źródło w ludzkiej różnorodności

zdjęcie: Wszystko, co twórcze w ludzkiej egzystencji, twórcze ze swojego przyrodzenia i nieodwracalnej natury, ma swe źródło w ludzkiej różnorodności / pixabay/5398789
Każdego roku 22 maja obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej (ang. International Day for Biological Diversity), aby podkreślić znaczenie wszystkich gatunków. To święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 2000 roku, upamiętniającą konferencję w Nairobi, która odbyła się 22 maja 1992 roku i przedstawiła rezultaty prac nad międzynarodową umową dotyczącą ochrony bioróżnorodności.
REKLAMA
Wcześniej święto obchodzone było 29 grudnia, upamiętniając rocznicę wejścia w życie Konwencji o Różnorodności Biologicznej (29 grudnia 1993). Zmiana daty była wynikiem praktycznych względów – trudno było w okresie świąteczno-noworocznym zainteresować ludzi i przeprowadzić spektakularne akcje, a temat jest istotny.

Ogólnie mówią bioróżnorodność to zróżnicowanie życia na Ziemi. Istnieje wiele sposobów, aby ją mierzyć. Na przykład, można ocenić stopień zagrożenia wyginięciem poszczególnych gatunków lub określić liczbę gatunków występujących na określonym obszarze. Jednak to może być zadanie pełne trudności. Będąc w szkole, miało się przekonanie, że naukowcy opisali i zsystematyzowali wszystkie gatunki i że wszystko jest pod pełną kontrolą. Nic bardziej mylnego. Buduje się statki kosmiczne, wynaleziono Internet, ale jeśli chodzi o poznanie i zrozumienie współobywateli na Ziemi, ludzie posiadają naprawdę niewielką wiedzę. Do tej pory opisano jedynie około 1,6-1,7 miliona gatunków, podczas gdy ich całkowitą liczbę szacuje się na 5-100 milionów!

W ostatnich latach coraz częściej mówi się o zagrożeniach dla bioróżnorodności. Główną przyczyną tych zagrożeń jest działalność człowieka, która prowadzi do niszczenia siedlisk pod inwestycje, intensywnego rolnictwa, nadmiernego wyrębu lasów, zanieczyszczeń środowiska, zmian klimatycznych oraz introdukcji inwazyjnych gatunków wraz z migracją ludzi. Co więcej, każde kolejne pokolenie ma coraz mniejszy kontakt z różnorodnością gatunków - zmienia się punkt odniesienia dla ludzkości, gdzie mniejsza różnorodność staje się postrzegana jako norma, a zapomina się, że niedawno świat wyglądał inaczej, z większą liczbą roślin i różnorodnością ryb w morzach.

Czy wiesz, że masz możliwość stworzenia rezerwatu bioróżnorodności w swoim własnym ogrodzie? Porzuć monokultury i równo przycięte trawniki! Warto ograniczyć częstotliwość koszenia (na przykład co kilka tygodni), dzięki czemu nowe gatunki mogą do nas zawitać, takie jak koniczyna, brodawnik, stokrotka czy babka. Motyle będą nam wdzięczne za kępy tzw. roślinności ruderalnej, czyli rośliny, które rosną na zmienionych przez człowieka terenach, szczególnie w środowiskach miejskich. Pokrzywy, bylice i serdeczniki stanowią doskonałe pożywienie dla gąsienic.
PRZECZYTAJ JESZCZE
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany