15 czerwiec 2022

Urlopy rodzicielskie dla ojców - raport z dyrektywy i nowe rozwiązania

W przeddzień Dnia Ojca odbędzie premiera długo wyczekiwanego raportu „Urlopy rodzicielskie dla ojców. Nowe rozwiązania w kontekście dyrektywy UE work-life balance”.
REKLAMA
Raport jest dużą rewolucją w podejściu do roli ojca w życiu dziecka, ponieważ w świetle dzisiejszego porządku prawnego tata nie ma indywidualnego prawa do urlopu rodzicielskiego.

Rekomendacje dotyczące zmian obejmowały dodanie do obecnych 32 tygodni urlopu rodzicielskiego 8 tygodni tylko dla ojców, wdrożenie rozwiązań pozwalających ojcom na korzystanie z prawa do 4 miesięcy urlopu rodzicielskiego niezależnie od praw matki (w tej chwili urlop rodzicielski jest powiązany z prawem do urlopu rodzicielskiego matki dziecka, co powoduje, że ojciec dziecka, którego matka nie ma prawa do urlopu rodzicielskiego, nie może skorzystać z urlopu), wprowadzenie przepisu o braku możliwości transferowania 2 miesięcy urlopu rodzicielskiego na drugiego rodzica, proponujemy uprościć przepisy i nazewnictwo dotyczące urlopów następujących po urodzeniu dziecka, w tym ujednolicić wysokość zasiłku do 80% wynagrodzenia prze cały okres trwania urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, a także zwiększenie z 2 dni na opiekę na dzieckiem do 5 dni oraz rozszerzenie katalogu osób, nad którymi sprawowana może być opieka o seniorów, krewnych, osoby, które zamieszkują razem z pracownikiem w jednym gospodarstwie domowym.

Dyrektywa zawiera liczne regulacje dotyczące uprawnień rodzicielskich, m.in. w zakresie urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego oraz elastycznej organizacji pracy. Przewiduje rozwiązania dotyczące urlopu opiekuńczego i czasu wolnego od pracy z powodu działania siły wyższej, z których można skorzystać, gdy zaistnieje potrzeba zaopiekowania się członkiem rodziny lub ma miejsce inna sytuacja wymagająca pilnej obecności pracownika.

Jednak największym wyzwaniem jest wprowadzenie do polskiego systemu prawnego modyfikacji w zakresie uprawnień ojców dotyczących korzystania z urlopów rodzicielskich.
Jej celem jest poprawienie dostępu do rozwiązań, które zapewniają równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym, co można osiągnąć m.in. poprzez bardziej sprawiedliwy podział obowiązków rodzicielskich pomiędzy mężczyzn i kobiety oraz zapewnienie rozwiązań ułatwiających elastyczne wykonywanie pracy. Takie działanie przynosi korzyść wszystkim zaangażowanym w kwestie zatrudnienia – zarówno pracownikom (kobietom i mężczyznom), pracodawcom, jak również samemu państwu.

Raport natomiast zawiera teksty komentujące założenia dyrektywy w kontekście przyszłych rozwiązań dla Polski oraz wyniki badań ankietowych, przeprowadzonych wśród firm członkowskich UN Global Compact Poland. Zaprezentowane zostały w nim także case studies i przykłady „dobrych praktyk” pochodzące z tych firm oraz rozwiązania stosowane przez światowych liderów równouprawnienia kobiet i mężczyzn, takich jak Islandia.

Wnioski płynące z raportu mają być głosem w dyskusji nad ostateczną implementacją dyrektywy w polskim prawie. Ponadto maj on pomóc polskim firmom jeszcze lepiej przygotować się do spełniania jego wymogów.

Dyrektywa dotycząca raportu powinna wejść w życie do 2 sierpnia 2022 roku, jej zadaniem jest nadanie ojcom indywidualne prawo do czteromiesięcznego urlopu rodzicielskiego, z czego dwa miesiące będą zarezerwowane tylko dla nich (ojciec nie będzie mógł ich przekazać mamie dziecka).
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2022-09-20 19:00
miejsce
Bistro Plus, Ząbki, ul. Powstańców 27
wstęp biletowany