Szkoły podstawowe z szansą na sfinansowanie remontu toalet

zdjęcie: Szkoły podstawowe z szansą na sfinansowanie remontu toalet / Miejski Zespół Szkół w Czeladzi, Szkoła Podstawowa Nr 2 wyremontowana w ramach programu Wzorowa Łazienka
Miejski Zespół Szkół w Czeladzi, Szkoła Podstawowa Nr 2 wyremontowana w ramach programu Wzorowa Łazienka
Każdy rok szkolny wywołuje pytanie o to, jak przygotowane są szkoły na przyjęcie uczniów. Niezmiennie jednym z problemów jest stan szkolnych toalet.
Z ogólnopolskiego badania1 przeprowadzonego wśród rodziców uczniów publicznych szkół podstawowych z klas 1-7 wynika, że blisko co trzeci ankietowany rodzic uważa, że toaleta w szkole jego dziecka nie jest czysta lub nie ma wiedzy na temat jej stanu.

W badaniu „Ocena stanu szkolnych toalet”2 przygotowanym na potrzeby programu „Wzorowa Łazienka” aż 40% ankietowanych rodziców przyznało, że ich dzieci skarżyły się na niedogodności związane z korzystaniem ze szkolnej toalety, najczęściej wskazując na brak lub niewystarczającą ilość papieru toaletowego, brak mydła i ręczników do wytarcia rąk oraz brudną muszlę klozetową. Problemem są także nieestetyczne łazienki oraz brak sprawnych zamków w kabinach toaletowych.


Zły stan sanitarno-techniczny szkolnych łazienek powoduje, że dzieci unikają korzystania z toalety podczas pobytu w szkole. Na ten fakt zwraca uwagę prawie co szósty ankietowany rodzic (15%).
Tymczasem dziecko unikające odwiedzin szkolnej łazienki z powodu jej kiepskiego wyposażenia czy stanu czystości lub mające do niej utrudniony dostęp nie może wystarczająco skupić się na procesie dydaktycznym. Potwierdza to aż 87% ankietowanych w badaniu rodziców, którzy są zdania, że brak możliwości swobodnego skorzystania z toalety zawsze, kiedy dziecko tego potrzebuje, ma wpływ na jego komfort uczestnictwa w zajęciach szkolnych oraz koncentrację na lekcji.Program edukacyjny dla szkół
Odpowiedzią na problemy szkół w zakresie zapewnienia uczniom odpowiednich warunków sanitarnych jest program „Wzorowa Łazienka”. Jest to akcja edukacyjna skierowana do publicznych szkół podstawowych. Nagrodą główną w programie jest 30 tysięcy złotych na remont toalet. Dodatkowo szkoły mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 5 tysięcy złotych na odświeżenia łazienek.
Pierwsze 500 szkół, które poprawnie zarejestruje się w programie, otrzyma pakiet powitalny zawierający materiały edukacyjne.

Szkoły już mogą rejestrować się do konkursu, a od 1 października możliwe jest głosowanie na wybrane szkoły na stronie www.wzorowalazienka.pl.
Laureaci zostaną ogłoszeni na stronie internetowej programu do 16 grudnia 2018 roku.

Regulamin programu oraz szczegółowe informacje dotyczące rejestracji i możliwości zdobywania punktów znajdują na www.wzorowalazienka.pl.

Patronat nad programem objęło Polskie Towarzystwo Higieniczne.

O programie „Wzorowa Łazienka” 
Akcja „Wzorowa Łazienka” marki Domestos skierowana jest do publicznych szkół podstawowych. Jest to program edukacyjny, który ma wpłynąć na zmianę warunków sanitarnych w polskich szkołach poprzez kształtowanie właściwych nawyków higienicznych wśród uczniów oraz zapewnienie zwycięskiej szkole przyjaznej, funkcjonalnej i czystej łazienki. Szczegółowe informacje na temat programu: www.wzorowalazienka.pl


[1] „Ocena stanu szkolnych toalet”. Badanie ilościowe zrealizowane wśród rodziców uczniów publicznych szkół podstawowych z klas 1-7 na zlecenie marki Domestos, CEM, marzec 2018, n%3, cała Polska
[2] J.w. 
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2024-05-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2024-05-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2024-05-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2024-05-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany