31 maj 2024

Wprowadzimy możliwość łączenia grup

zdjęcie: Wprowadzimy możliwość łączenia grup / pixabay/364676
Wprowadzimy możliwość łączenia grup na lekcjach religii, przesądzone jest też niewliczanie ocen z religii i etyki do średniej - powiedziała w piątek w Tychach ministra edukacji Barbara Nowacka.
REKLAMA

Na piątkowym briefingu w Tychach Nowacka została zapytana przez PAP o sformułowany w ub. tygodniu przez dyrektorów wydziałów katechetycznych diecezji katolickich "stanowczy sprzeciw" wobec działań MEN dotyczących szkolnych lekcji religii. Dyrektorzy uznali planowane zmiany za "jawną dyskryminację dzieci i młodzieży uczestniczących lekcjach religii, ich rodziców oraz nauczycieli”.

"Ministerstwo planuje i przeprowadzimy to, co już zapowiedzieliśmy, czyli możliwość łączenia grup” - odpowiedziała ministra. Zaznaczyła, że jednym z zobowiązań Koalicji Obywatelskiej jest doprowadzenie do jednozmianowości w szkołach.

"W momencie, kiedy będzie możliwość łączenia grup w lekcjach religii, to znacznie ułatwi ich zorganizowanie. Przecież wszystkim powinno zależeć na tym, żeby dzieci w szkole przebywały jak najbardziej efektywnie, a nie czekały czasami kilka godzin” - oceniła Nowacka.

„To jest założenie MEN, natomiast kwestia wliczania ocen z religii i etyki do średniej jest już tematem absolutnie przesądzonym. Nie ma powodu, żeby przedmioty, które są nieobowiązkowe, były wliczane do średniej, bo zwyczajnie zaburzają średnie” - zaznaczyła szefowa MEN.

Pytana o argument utraty pracy przez część katechetów - wobec zmniejszenia liczby godzin religii po połączeniu grup - wskazała, że ta kwestia została przeanalizowana. „Pojawiały się różne fake newsy liczone w tysiącach. Po pierwsze zazwyczaj ktoś, kto uczy jako katecheta, nie uczy tylko i wyłącznie katechezy” - przypomniała.

„Druga rzecz: w tym roku będzie znacznie mniej uczniów, przy czym to nie wynika z możliwości łączenia grup, a wynika z deformy pani (b. minister edukacji w rządzie PiS Anny - PAP) Zalewskiej dlatego, że wchodzi mniejszy rocznik, połowa rocznika. (…) Tak zadziałała właśnie deforma pani Zalewskiej, że będzie znacznie mniej uczniów” - podkreśliła Nowacka.

Zadeklarowała jednak spokój, co do sytuacji nauczycieli. „Polscy nauczyciele są dobrze przygotowani i nie będą mieli problemu, żeby też przygotowywać się do innych przedmiotów. Przypomnę, że ministerstwo wprowadza od 2025 r. edukację obywatelską i edukację zdrowotną. Dbamy, żeby sytuacja zawodowa nauczycieli była stabilna” - zadeklarowała ministra edukacji.

W stanowisku dyrektorów wydziałów katechetycznych diecezji napisano m.in., że nauczanie religii w grupach większych, niż na innych lekcjach "ma charakter dyskryminacji". „Sytuacja, w której uczniowie z klas IV szkoły podstawowej znajdą się na jednej lekcji z uczniami klas VIII jest sprzeczna z wszelkimi zasadami psychologicznymi, pedagogicznymi i dydaktycznymi. Narusza to prawa ucznia, godność dziecka oraz krzywdzi je w procesie edukacji” - uznano.

Jak zastrzegli dyrektorzy decyzję, że ocena z religii od 1 września 2024 r. nie będzie wliczana do średniej ocen, ministerstwo podjęło bez porozumienia z Kościołem. "W sposób rażący godzi to w podstawowe zasady dydaktyczne. Dziecko nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego jego wysiłek na lekcjach religii nie jest doceniony w ten sam sposób, jak w przypadku innych przedmiotów" - napisano w oświadczeniu.

Ponadto według dyrektorów planowane przez MEN umieszczanie lekcji religii jedynie na początku i na końcu zajęć jest "formą dyskryminacji, segregacji i nietolerancji wobec osób wierzących".

30 kwietnia opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia ministra edukacji w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

Obecnie przedszkole i szkoła są obowiązane zorganizować lekcje religii w danym oddziale lub danej klasie szkoły, jeżeli na lekcje religii zgłosi się nie mniej, niż siedmiu uczniów danego oddziału lub danej klasy. Projektowana nowelizacja ma na celu umożliwienie organizowania lekcji religii w grupie międzyoddziałowej lub międzyklasowej obejmującej uczniów oddziałów lub klas, w których na lekcję religii zgłosiło się siedmiu lub więcej uczniów. Zasada ma obowiązywać także w przedszkolach.

Jednocześnie wprowadzona ma być zasada, że w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych w zorganizowanej w ten sposób grupie międzyoddziałowej (uczniowie z różnych oddziałów klasowych) lub międzyklasowej (uczniowie z różnych roczników) maksymalnie może być 30 uczniów, a w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych maksymalnie 25 dzieci. Dodatkowo w szkole podstawowej możliwe będzie tworzenie grup międzyklasowych wyłącznie w ramach danego etapu edukacyjnego, czyli dla klas I–III albo klas IV–VIII.

Projektowana nowelizacja rozporządzenia ma wejść w życie z dniem 1 września 2024 r.(PAP)

mtb/ agz/

PRZECZYTAJ JESZCZE
Materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez [nazwa administratora portalu] na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany