kategoria: Ekologia
22 wrzesień 2023

Jak obchodzić się z jedzeniem i odpadami w domu? Praktyczne porady dotyczące minimalizowania marnotrawstwa żywności i redukcji odpadów

zdjęcie: Jak obchodzić się z jedzeniem i odpadami w domu? Praktyczne porady dotyczące minimalizowania marnotrawstwa żywności i redukcji odpadów / pexels/6591422
pexels/6591422
Prawidłowe rozdzielanie odpadów pozwala na odróżnienie materiałów, których nie da się ponownie przetworzyć, od wartościowych surowców nadających się do odzyskania. Wciąż wiele osób ma jednak pytania dotyczące właściwego sortowania śmieci i ich umieszczania w odpowiednich pojemnikach.
REKLAMA
Przepisy dotyczące segregacji odpadów zostały ustalone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z datą 29 grudnia 2016 r., które określa szczegółowy sposób zbierania wybranych rodzajów odpadów. Jednolity System Segregacji Odpadów, wprowadzony na terenie całego kraju, wszedł w życie 1 lipca 2017 r. Zgodnie z tym rozporządzeniem, odpady komunalne powinny być segregowane na następujące kategorie: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady biodegradowalne oraz odpady zmieszane.

Obowiązkiem każdej gminy jest zapewnienie możliwości selektywnej zbiórki odpadów na obszarach ogólnodostępnych, włączając w to dostęp do odpowiednio oznakowanych pojemników do segregacji. Są to:
 • papier – pojemniki niebieskie;
 • szkło – pojemniki zielone;
 • metale i tworzywa sztuczne – pojemniki żółte;
 • odpady zmieszane – pojemniki czarne;
 • odpady biodegradowalne – pojemniki brązowe.

Jak segregować?

PAPIER
Należy wyrzucać:
 • opakowania z papieru, karton, tekturę;
 • katalogi, ulotki, gazety i czasopisma;
 • papier szkolny i biurowy, zeszyty, książki, zadrukowane kartki;
 • papier do pakowania;
 • torby i worki papierowe.
Nie należy wyrzucać:
 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych;
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią;
 • zatłuszczonego lub silnie zabrudzonego papieru;
 • kartonów po mleku i napojach;
 • papierowych worków po nawozach i materiałach budowlanych;
 • pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych;
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych.
SZKŁO
Należy wyrzucać:
 • butelki i słoiki po napojach i żywności, w tym także po alkoholu i olejach roślinnych;
 • szklane opakowania po kosmetykach.
Nie należy wyrzucać:
 • ceramiki, doniczek, porcelany, kryształów;
 • szkła okularowego i żaroodpornego;
 • zniczy zawierających wosk;
 • żarówek i świetlówek, reflektorów;
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych;
 • luster, szyb okiennych i zbrojonych;
 • monitorów i lamp telewizyjnych;
 • termometrów i strzykawek.
METALE I TWORZYWA SZTUCZNE
Należy wyrzucać:
 • plastikowe butelki po napojach (odkręcone i zgniecione);
 • nakrętki, kapsle, zakrętki do słoików;
 • plastikowe opakowania po żywności;
 • opakowania wielomateriałowe, takie jak kartony po mleku i sokach;
 • opakowania po środkach czystości i kosmetykach;
 • plastikowe torby, worki, reklamówki;
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach;
 • puszki po konserwach;
 • folię aluminiową;
 • metale kolorowe;
Nie należy wyrzucać:
 • butelek i pojemników z zawartością;
 • plastikowych zabawek- opakowań po lekach, artykułów medycznych;
 • opakowań po olejach silnikowych, części samochodowych;
 • zużytych baterii i akumulatorów;
 • pojemników po farbach i lakierach;
 • sprzętu elektronicznego i AGD.
ODPADY BIODEGRADOWALNE
Należy wyrzucać?
 • odpadki warzywne i owocowe;
 • gałęzie, skoszoną trawę, liście, kwiaty;
 • trociny i korę drzew;
 • niezaimpregnowane drewno;
 • resztki jedzenia.
Nie należy wyrzucać:
 • kości i odchodów zwierząt;
 • oleju jadalnego;
 • popiołu z węgla kamiennego;
 • leków;
 • drewna impregnowanego, płyt wiórowych i pilśniowych MDF;
 • ziemi i kamieni;
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).
ODPADY ZMIESZANE
Co można wyrzucać?
Wszystko, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu. Wyjątkiem są odpady niebezpieczne, takie jak zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, świetlówki, substancje żrące oraz zużyty sprzęt RTV i AGD. Te rzeczy można dostarczyć do wyznaczonych punktów w sklepach, aptekach lub do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, które są organizowane przez gminę.
PRZECZYTAJ JESZCZE
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany