11 sierpień 2022

Martwa Odra. Katastrofa ekologiczna na Odrze

zdjęcie: Martwa Odra. Katastrofa ekologiczna na Odrze / pixabay/2375060
Pierwsze symptomy, że coś niedobrego dzieje się z jedną z większych rzek w Polsce pojawiły się pod koniec lipca. Wtedy to, w okolicach Oławy pojawiły się pierwsze śnięte ryby. Od tamtej pory pojedyncze martwe ryby pojawiają się na kolejnych odcinkach rzeki. W sumie wyłowiono z rzeki tony śniętych ryb. W związku z tą sytuacją Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska rekomenduje powstrzymanie się od korzystania z Odry tak w celach wędkarskich jak i rekreacyjnych do czasu ustąpienia zagrożenia. Aktualnie notuje się skażenie już u wrót Pomorza Zachodniego.
REKLAMA
Pierwsze próby wykrycia źródła złego stanu wody nie przyniosły jednoznacznych wyników. Nic nie wskazywało na to, że to zanieczyszczenie toksyczne. Dziś wiadomo, że przyczyną wymierania nie tylko ryb w Odrze, ale i innych wodnych zwierząt (w tym bobrów) jest toksyczna substancja mezytylen, będący rozpuszczalnikiem. Mezytylen jest organicznym związkiem chemicznym, otrzymywanym między innymi ze smoły węglowej i jest to związek trujący. Prawdopodobnie do Odry przedostała się też substancja silnie utleniająca.

W wyniku tego potężnego zatrucia giną nie tylko żywe organizmy żyjące w rzece, ale ma też ona specyficzny nieprzyjemny zapach i charakterystyczną, brunatną barwę.

Umierają nie tylko ryby, ale także inne zwierzęta, z których jedne są rybołowami, a inne w Odrze mają źródło wody pitnej. Zatem rozmiar katastrofy może być większy, niż przypuszczamy.
Także dla ludzi i zwierząt domowych obecnie woda w Odrze jest niebezpieczna, podobnie jak jej spożywanie czy spożywanie wyławianych z niej ryb.
Stan w jakim znalazła się Odra możemy określić mianem katastrofy ekologicznej, której skutki będą nieodwracalne.

W ekologii katastrofa ekologiczna, zwana też klęską ekologiczną, jest definiowana jako nieodwracalna zmiana struktury i funkcji ekosystemów bez możliwości wytworzenia się zespołów lub ogniw zastępczych (kompensacyjnych), z powodu zachwiania równowagi w tych ekosystemach; katastrofa ekologiczna prowadzi do nieodwracalnych jakościowych i ilościowych zmian w łańcuchach pokarmowych (zmienia się charakter przepływu materii, energii i informacji), wskutek czego następuje załamanie przynajmniej jednego z ogniw troficznych (producentów, konsumentów lub destruentów), bez których nie może istnieć ekosystem. Katastrofy ekologiczne są spowodowane nagłymi lub długotrwałymi, kumulującymi się w czasie zmianami warunków fizycznych i chemicznych siedliska, przekraczającymi granice tolerancji biocenozy. (za słownikiem PWN)

Odra jest drugą najdłuższą pod względem całkowitej długości (po Wiśle) rzeką Polski, a biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski jest trzecią (po Warcie). Przepływa przez pięć województw: zachodniopomorskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie oraz śląskie.
Nie jest jest jednak źródłem wody pitnej dostarczanej do domostw, ta pobierana jest z Oławy i Nysy Kłodzkiej, przechodząc uprzednio szereg różnych procesów oczyszczania i analiz laboratoryjnych.

Za takie przestępstwo zgodnie z artykułem 181§ 1. kk, „kto powoduje zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.
Przez tak krótki czas rzeka nie zdąży się podnieść ze zniszczeń.  
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2023-03-26 19:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2023-03-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2023-04-30 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2023-04-30 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany