5 kwiecień 2023

Święto strażników natury

zdjęcie: Święto strażników natury / pixabay/5730628
Jak widać, istnieje wiele okazji w ciągu roku, aby zwrócić większą uwagę na rosnące w naszym kraju lasy oraz na pracę ludzi, którzy zarządzają nimi na co dzień. Jest to niezwykle ważne, aby zdać sobie sprawę z roli, jaką lasy odgrywają w naszym życiu. Oferują one nie tylko cenny surowiec w postaci drewna, ale także wiele innych korzyści, takich jak pożywienie w postaci jagód i grzybów, zapobieganie powodziom, oczyszczanie powietrza, magazynowanie dwutlenku węgla, zapewnienie miejsca do odpoczynku i turystyki oraz służenie jako środowisko życia dla wielu organizmów.
REKLAMA
W Polsce lesistość wynosi około 29% powierzchni kraju, co jest nieco poniżej średniej europejskiej, wynoszącej niemal 32%. Niemniej jednak, dzięki pracy leśników, w Europie, w tym w Polsce, odnotowuje się stopniowy wzrost powierzchni leśnej, a także systematyczny wzrost udziału gatunków liściastych i wieku drzewostanów, który wynosi obecnie średnio 60 lat. To wszystko powinno cieszyć, ale warto pamiętać, że sytuacja lasów na skalę globalną jest daleka od korzystnej. Lasy deszczowe, które są niezbędne dla naszej przetrwania jako płucia naszej planety, nadal są nieodpowiednio eksploatowane. W ciągu ostatnich 50 lat prawie połowa lasów tropikalnych zniknęła z powierzchni Ziemi. Pamiętać należy, że ponad połowa wszystkich gatunków organizmów żywych zamieszkuje właśnie te lasy.

W dzisiejszych czasach lasy są zwykle kojarzone z dziką przyrodą, jednak ta percepcja jest w dużej mierze błędna. Współczesne lasy w Polsce, Europie i wielu innych miejscach na świecie są bardziej fabrykami przemysłu drzewnego niż dawnej puszczy, która rządziła się swoimi prawami. Chociaż leśnicy coraz częściej podkreślają, że najważniejsze funkcje lasów mają charakter pozaprodukcyjny, to wciąż prowadzi się gospodarkę leśną, która ma niewiele wspólnego z prawdziwie zrównoważonym podejściem do ekosystemów leśnych. Dopiero od lat 90. XX wieku zaczęto przestrzegać tzw. etatu cięć, czyli pozyskiwania tyle drewna, ile przyrasta w lesie. Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Europie pod względem ilości martwego drewna w lasach, a od tego zależy bogactwo przyrodnicze. Kraj ten także plasuje się na ostatnim miejscu pod względem naturalnego odnawiania lasów, ponieważ większość lasów jest sadzona przez ludzi, a nie odnawiana naturalnie przez siły natury. Wiele lasów wymaga ochrony, ale tylko 1,3% powierzchni zarządzanej przez Lasy Państwowe jest objęte ścisłą ochroną i ta powierzchnia nie zwiększa się, mimo że wiele lasów na to zasługuje.

Wiele nadleśnictw w Polsce organizuje imprezy z okazji Dnia Leśnika i Drzewiarza, podczas których odbywa się sadzenie młodych drzewek. Jest to jeden ze sposobów, aby zadbać o nasze lasy. Niemniej jednak każdy może zrobić więcej na co dzień, aby chronić to cenne dobro.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2023-11-30 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2023-11-30 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2023-11-30 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2023-11-30 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany