26 listopad 2019

Wzywają Polskę, Węgry, Czechy i Słowację do odejścia od węgla i walki z katastrofą klimatyczną

fot. nadesłane
- Rządy Polski, Czech, Węgier i Słowacji muszą podjąć natychmiastowe działania zmierzające do neutralności klimatycznej w 2050 roku – wzywają obywatele i organizacje pozarządowe.
Koronawirus
47469
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA
Organizacje pozarządowe z krajów Grupy Wyszehradzkiej wzywają swoje rządy do działania. Zmiany klimatyczne stanowią coraz większe zagrożenie dla ekosystemów, a ekstremalne zjawiska pogodowe zagrażają naszemu bezpieczeństwu i życiu. Dlatego ekolodzy i obywatele oczekują stanowczych działań od rządów.

- Wpływ zmian klimatu na kraje Grupy Wyszehradzkiej właśnie nas dotyka. Jesteśmy świadkami zjawisk, które już teraz pogarszają jakość życia mieszkańców regionów, przynoszą straty w gospodarce i tworzą bariery dla dalszego rozwoju społecznego i gospodarczego – mówi Katarzyna Kubiczek ze Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA.

To właśnie EKO-UNIA, wspólnie z organizacjami pozarządowymi z Czech, Węgier i Słowacji wzywa obywateli do podpisania się pod apelem w celu wsparcia działań na rzecz ochrony klimatu oraz transformacji energetyki i gospodarek w krajach Grupy Wyszehradzkiej.

- Mamy zaledwie ok. 10 lat, aby radykalnie ograniczyć emisję dwutlenku węgla, a do 2050 roku musimy zapewnić, że gospodarka i społeczeństwa Europy i Świata będą rozwijać się w sposób neutralny pod względem emisji gazów cieplarnianych. Niestety rządy Polski, Czech i Węgier, wbrew zdecydowanej większości krajów UE, zablokowały  uchwalenie przez Unię Europejską celu osiągnięcia w 2050 roku neutralności klimatycznej – komentuje Paweł Pomian, członek zarządu EKO-UNII.

Na tle działań rządów pozytywnym przykładem jest Słowacja, która postanowiła odejść od węgla w energetyce do 2023 roku. Słowacja może być dobrym wzorem dla pozostałych krajów Grupy Wyszehradzkiej i powinna być liderem całej grupy mobilizującym kraje w dążeniu do dekarbonizacji Europy.

Petycję można podpisać do końca listopada na stronie: https://eko-unia.org.pl/petycje/petycje.php?dzial=2&kat=14&art=1


Wzywamy:
  1. Rządy Polski i Czech do stanowczego wycofania się z wykorzystywania węgla do celów energetycznych do 2030 roku, a także - również rząd Węgier -  do nie sprzeciwiania się przyjęciu przez Komisję Europejską celu zeroemisyjnej Europy do 2050 roku
  2. Rząd Słowacji do utrzymania przyjętej polityki klimatyczno-energetycznej oraz do mobilizowania i wspierania pozostałych krajów z Grupy Wyszehradzkiej do przyjęcia ambitnych działań na rzecz ochrony klimatu
  3. Rządy wszystkich czterech krajów Grupy Wyszehradzkiej do:
  • wspierania Unii Europejskiej na rzecz wprowadzenia ambitniejszych celów w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej sięgających 40 -50% w 2030 roku  
  • wdrożenia programów rozwojowych, które zapewnią, że w 2050 roku gospodarka w  naszych krajach będzie wolna od emisji gazów cieplarnianych
  • zwiększenia wsparcia dla działań społeczeństwa obywatelskiego i społeczności lokalnych w ramach realizacji celów polityki klimatycznej
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
47469
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2020-10-30 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany