30 wrzesień 2019

Ziemianie atakują?

fot. Michał Dziurkowski
Ludzkość ma się dziś dobrze jak nigdy dotąd. Żyje się coraz lepiej, gospodarka rośnie, bezrobocie maleje. Cywilizacyjnie poradzono sobie z największymi plagami: masowym głodem, wojnami i chorobami na wielką skalę. Liczba ludzi na Ziemi przekroczyła już 7,5 miliarda. Ten niezwykły skok w rozwoju ma jednak swoją ciemną stronę. Od kilku dekad trwa dyskusja wokół wpływu człowieka na Ziemię, nie znajdując jednak zwieńczenia.
REKLAMA
Zagrożenia i związane z nimi oczekiwania

Eksperci klimatyczni są zgodni: cywilizacja, ład społeczny i gospodarczy są zagrożone skutkami katastrofy klimatycznej i środowiskowej. 72% Polaków uważa, że stan, w jakim znalazła się Ziemia jest poważny i wymaga natychmiastowych działań. Połowa badanych przyznaje, że nie wie, jakie należypodjąć kroki, aby poprawić stan środowiska. Polacy są zagubieni i chcą wiedzieć więcej! Gotowość do wyrzeczeń i poparcie zmian systemowych może wzrosnąć wskutek edukacji i podniesienia poziomu wiedzy, a nie komunikatów wprawiających w stan niepokoju i strachu. Polacy oczekują realnej inicjatywy przede wszystkim od władz i firm energetycznych. Gotowi są też na indywidualne działania oraz czekają na reakcję biznesu. Nie pokładają nadziei w kościele i organizacjach pozarządowych.

Tymczasem w mediach i w kręgach związanych z nauką narasta powaga ostrzeżeń o nieodwracalnych zmianach, spowodowanych działalnością człowieka. Prognozy ekspertów klimatycznych ostrzegają zaś przed tym, co może zdarzyć się już w ciągu najbliższych dekad. Można to porównać do sytuacji, w której dysponujemy długoterminową prognozą pogody (która mówi, że za dwa tygodnie grozi nam huragan), podczas gdy wokół padają pytania wyłącznie o pogodę na jutro (która jest znakomita).


Co mówią badania?

Kantar Polska pomaga podejmować dobre decyzje, dlatego postanowił przyjrzeć się relacji człowieka ze środowiskiem. W pierwszym kroku sprawdzono, co sygnalizują eksperci. W drugim zbadano świadomość problemu w społeczeństwie oraz gotowość Polaków na podjęcie działań w przyszłości. W raporcie przedstawiono szczegółową fotografię rzeczywistości. Graczom w debacie o stanie środowiska i klimatu zostawiono rzetelną podstawę merytoryczną

Nie zajęto stanowiska. Dostarczono dobrej jakości fotografię rzeczywistości: dorobek nauki i stan świadomości oraz gotowość do działań ze strony społeczeństwa. Czy widzimy w ogóle jakieś zagrożenia środowiskowe? Czy popieramy przejście z gospodarki węglowej na odnawialne źródła energii? A może całe nasze środowiskowe poświęcenie ogranicza się do nieużywania plastikowych słomek? Jesteśmy gotowi na samodzielne działania, czy sprawę mają załatwić rząd i firmy? Te i wiele innych pytań zadano Polakom.


Wspólne wartości

Tylko powszechna świadomość i dostęp do rzetelnej wiedzy mogą być fundamentem zmian w szerszej skali. Takie inicjatywy jak “Ziemianie Atakują” przyciągają. Jako Good Looking Studio lubimy projekty, za którymi stoi coś więcej - szczytna inicjatywa, czy społeczne zaangażowanie w rozwiązanie realnych problemów, które dotyczą nas wszystkich. Taki charakter ma raport stworzony przez Kantar Polska, więc uznaliśmy, że dołożymy swoją cegiełkę w najbliższej nam formie - muralu o powierzchni 200m2. Finalny efekt można zobaczyć w miejscu, które regularnie mija prawie każdy mieszkaniec Stolicy, na “Patelni”,
przy Metro Centrum.


Społeczna odpowiedzialność w naszym DNA

Problem zagrożeń klimatycznych nie jest nam obcy i pojawił się już w realizowanych przez nas projektach. Uważamy, że edukacja to podstawa, bez której realne zmiany nie będą możliwe.

W marcu tego roku braliśmy udział w promocji produkcji, która przedstawiała skutki działalności człowiekana środowisko naturalne. Stworzony mural pokryliśmy warstwą plastikowych butelek , aby zwrócić uwagę przechodniów na problem segregacji odpadów. Każdy z nas codziennie wyrzuca śmieci. Tylko świadomość może doprowadzić do upowszechnienia zachowań proekologicznych, a w dalszej kolejności do poprawy sytuacji klimatycznej na Ziemi.

Sięgając pamięcią dalej, w 2015 roku stworzyliśmy niesamowity projekt ekologicznego muralu we współpracy z PGE , który w momencie powstania był największym tego typu na świecie. Status ekomuralu wynika z niestosowania w realizacji jakichkolwiek środków chemicznych. Obiektem, na którym zrealizowaliśmy projekt była zapora nad Jeziorem Solińskim, w pięknych, zielonych Bieszczadach. Licząca 82 metry wysokości budowla doczekała się liftingu po niemal 50 latach od powstania. Metoda, której użyliśmy nazywa się clean graffiti i polega na tworzeniu obrazu za pomocą wody pod wysokim ciśnieniem. W ten sposób oczyszczaliśmy poszczególne warstwy powierzchni tamy z osadu, aby otrzymać efekt widoczny poniżej. Sam mural ma 91 metrów szerokości i 54 wysokości. Założeniem projektu było przedstawienie charakterystycznych dla tego regionu okazów fauny i flory, a co za tym idzie spełnienie roli edukacyjnej


Dla kogo jest ten raport?

Wyniki badania wskazują jednoznacznie: Polacy czują narastający problem, ale oczekują rozwiązania go przez przywódców. Przywódców w biznesie decydentów, którzy tworzą oferty dla konsumentów. Przywódców w polityce, którzy tworzą prawo. Przywódców duchowych, mających moc wzbudzenia refleksji i zmiany zachowań. Przywódców w organizacjach pozarządowych, mogących dać wskazówki jak postępować.


Rzetelne źródło wiedzy

Projekt „Ziemianie atakują” powstał w oparciu o wywiady z czołowymi ekspertami klimatycznymi, monitoring Internetu, badanie ilościowe i eksperyment na próbie 4004 Polaków z panelu Klub Kantar. Raport ma charakter społeczny, co oznacza, że jest dostępny bezpłatnie dla każdego zainteresowanego.

Raport znajdziecie na stronie www.ziemianieatakuja.pl . Ściągajcie, czytajcie i zastanówcie się co sami możecie zrobić. Jeżeli każdy z nas znajdzie czas na chwilę refleksji, będzie to pierwszy lub kolejny krok dla każdego z nas do poprawy sytuacji środowiskowej i klimatycznej na Ziemi. Tylko świadomość oparta na rzetelnej wiedzy i podejmowana indywidualnie lub grupowo inicjatywa mogą zmienić nasza planetę na lepsze.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2021-12-18 17:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2021-12-18 18:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany