14 październik 2022

Samorządy i MŚP zapłacą za prąd maks. 785 zł za MWh, a klienci indywidualni - 693 zł za MWh

zdjęcie: Samorządy i MŚP zapłacą za prąd maks. 785 zł za MWh, a klienci indywidualni - 693 zł za MWh / fot. PAP
fot. PAP
Rząd przyjął w piątek projekt ustawy ws. maksymalnych cen energii; podmioty wrażliwe, małe i średnie firmy zapłacą do 785 zł za MWh, a klienci indywidualni po przekroczeniu limitów - 693 zł za MWh - poinformowała w piątek minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.
REKLAMA

Szefowa resortu środowiska przekazała na piątkowej konferencji prasowej, że rząd przyjął projekt ustawy dot. maksymalnych cen energii dla odbiorców w 2023 r. Zgodnie z nim, samorządy, podmioty wrażliwe, małe i średnie firmy zapłacą do 785 zł za MWh, a gospodarstwa domowe nie więcej niż 693 zł za MWh.

Zwróciła uwagę, że projekt pojawia się w momencie, kiedy Urząd Regulacji Energetyki (URE) będzie zatwierdzał taryfy na 2023 rok.

Cena maksymalna będzie stosowana przez sprzedawców w rozliczeniach z: gospodarstwami domowymi (od momentu przekroczenia limitów, który rząd wprowadził już w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej – do 31 grudnia 2023 r.); podmiotami użyteczności publicznej i samorządami (od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.); mikro, małymi i średnimi przedsiębiorcami (firmy zatrudniające do 250 osób) (od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.).

Minister dodała, że rządowe wsparcie także podmioty użyteczności publicznej, realizujące najistotniejsze usługi na potrzeby społeczeństwa. Będą to m.in.: podmioty systemu oświaty oraz szkolnictwa wyższego i nauki; podmioty, które prowadzą żłobki i kluby dziecięce, a także dzienni opiekunowie; podmioty, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych; ochotnicze straże pożarne; kościoły i inne związki wyznaniowe; placówki, które zapewniają całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku; rodzinne domy pomocy oraz mieszkania chronione; centra i kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej oraz spółdzielnie socjalne; jednostki organizacyjne pomocy społecznej, a także wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; schroniska i azyle zwierzęce; noclegownie i ogrzewalnie.

Beneficjentami nowej ustawy będą również samorządy. Szefowa MKiŚ poinformowała, że po konsultacjach rozszerzono działalność JST, jakie będą objęte nowymi przepisami. Wymieniła, że są to m.in. oświetlenie ulic, wodociągi, zagospodarowanie ścieków, transport zbiorowy, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, budownictwo mieszkaniowe, edukacja, kultura, utrzymanie obiektów użyteczności publicznej, kultura fizyczna i sport.

Ministerstwo przekazało, że w nowych przepisach znalazł się również mechanizm zachęt do oszczędzania energii dla MŚP. W przypadku zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o co najmniej 10 proc. odbiorca taki otrzyma upust w 2024 r.

Szefowa MKiŚ podkreśliła, że nowa maksymalna taryfa będzie obowiązywać dla nowych umów, ale również tych, które są już podpisane. "Dla tych umów, które już są zawarte i dostawa już nastąpiła, rekompensata dla podmiotów, które dostarczały będzie na poziomie kwot jakie były w umowie, dla pozostałych umów rekompensata będzie na poziomie cen hurtowych" - dodała.

Z wypowiedzi minister wynikało ponadto, że nowe rozwiązania mają być sfinansowane przede wszystkim z przychodów firm energetycznych. Szczegóły tego rozwiązania mają być określone w rozporządzeniach. "Zarówno to wsparcie, jak i ta kwota, która będzie kwotą rekompensat bilansuje się w kwocie 19 mld zł w kwartale ostatnim tego roku jak i na cały rok 2023" - dodała Anna Moskwa.

Odnosząc się do projektowanej daniny od marż nadmiarowych stwierdziła, że "według naszej wiedzy ministerstwo (aktywów państwowych - PAP) na dzisiaj zawiesiło te prace". "Ta ustawa w dużej mierze spełnia założenia i oczekiwania tych pierwotnych planów, które były w ministerstwie aktywów państwowych, a jednocześnie wpisuje się nam w bieżące rozporządzenie, w wymogi unijne, które na poziomie krajowym musimy wdrożyć" - dodała Anna Moskwa.

Minister poinformowała ponadto, że resort skorzysta z mechanizmu odstąpienia od norm jakościowych dla paliw stałych na czas do dwóch lat. Przypomniała, że obowiązuje jeszcze rozporządzenie, które zawiesza te normy na 60 dni. "Ale będziemy korzystać z tej nowej ustawy. Przypomnę, że jest to do dwóch lat, ale nie koniecznie musimy na dwa lata (wprowadzać zawieszenia norm - PAP)" - dodała.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, zakłada możliwość odstąpienia na czas do dwóch lat od norm jakościowych dla paliw stałych, jeżeli "wystąpią na rynku nadzwyczajne zdarzenia". Odstąpienie nie dotyczy mułów, flotokoncentratów oraz węgla brunatnego. Z kolei ustawa o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022–2024, zakłada czasowe (do 30 kwietnia 2023 r.) zawieszenie zakazu sprzedaży węgla brunatnego oraz kar za wprowadzanie takiego paliwa do obrotu. Nowe przepisy przewidują też brak kar (również czasowo, do 30 kwietnia 2023 r.) za łamanie uchwał antysmogowych w odniesieniu do węgla brunatnego.

Anna Moskwa poinformowała, że obecnie widoczne jest znikome zainteresowanie zakupem węgla brunatnego czy miału węglowego przez odbiorców indywidualnych.

Szefowa MKiŚ przekazała ponadto, że resort przygotował ponadto projekt ustawy dot. rekompensat dla sprzedawców gazu ziemnego do odbiorców taryfowych. Ma być to podobna rozwiązanie, jakie zostało zastosowane przez rząd na początku 2022 r.

Minister nie chciała wskazać, jakie wsparcie w ramach tego rozwiązania przewidziane jest dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Dodała jedynie, że te informacje zostaną podane później.

"W tym roku wsparcie dla PGNiG to 10 mld zł bezpośredniego wsparcia, poza tym wykorzystano inne rozwiązania, takie jak zwolnienie z depozytów, instrumenty gwarantujące płynność i pożyczki, które pozwoliły spółce na zakup paliwa. Te rozwiązania będą konieczne także w przyszłym roku, choć w mniejszym stopniu, bo PGNiG staje się częścią większej firmy, ale to wsparcie będzie częścią ustawy" – powiedziała minister klimatu. (PAP)

autor: Michał Boroń

mick/ pif/ maja/ ab/ ms/ lgs/ skr/

PRZECZYTAJ JESZCZE
Materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez [nazwa administratora portalu] na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.
Koronawirus
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2023-03-26 19:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2023-03-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2023-04-30 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2023-04-30 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany