3 grudzień 2019

Parlament Europejski chce, by przemoc wobec kobiet znalazła się na liście przestępstw Unii Europejskiej.

W czwartek 28 listopada br. posłowie i posłanki PE przyjęli rezolucję wzywającą Radę do zakończenia procesu ratyfikacji przez UE Konwencji Stambulskiej w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet. Chcą, aby przemoc wobec kobiet znalazła się na liście przestępstw uznanych przez UE.
REKLAMA
Konwencja Stambulska to pierwszy prawnie wiążący międzynarodowy instrument zapobiegania przemocy związanej z płcią. Ustanawia ona kompleksowe ramy oraz środki wspierania ofiar i karania sprawców.

Podczas wystąpienia na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego dr. Sylwia Spurek powiedziała - “Minęło prawie 20 lat XXI wieku, a my wciąż jesteśmy w sytuacji, w której przemoc ze względu na płeć i przemoc w rodzinie są codziennym doświadczeniem wielu kobiet w UE. Ratyfikacja Konwencji Stambulskiej przez UE opóźnia się od jakiegoś czasu m.in. z powodu spiskowej teorii na temat tzw. “ideologii gender”, którą konserwatyści cynicznie wykorzystują w celu zastraszenia opinii publicznej.

Według badania przeprowadzonego przez Agencję Praw Podstawowych w 2014 roku, co trzecia kobieta w UE doświadczyła przemocy fizycznej lub seksualnej od 15 roku życia. 55% kobiet doświadczyło co najmniej jednej formy molestowania seksualnego (11% padło ofiarą molestowania w sieci). Jedna na dwadzieścia osób została zgwałcona. Niestety, prawdziwej skali przemocy domowej nadal nie znamy, bo wiele ofiar jej nie zgłasza.

“Jako postępowi politycy i polityczki musimy powiedzieć jasno: nie ma czegoś takiego jak “ideologia gender”. Uzasadnienie braku działań mających na celu zapobieganie i zwalczanie przemocy fałszywym dyskursem, jest nie do przyjęcia. Przemoc ze względu na płeć lub przemoc w rodzinie są rażącym naruszeniem praw człowieka i musimy zrobić wszystko, by powstrzymać to zjawisko” - mówi dr. Sylwia Spurek, dodając, że “Czas, by UE przejęła wiodącą rolę w pełnym wdrażaniu praw kobiet. Czas zacząć działać teraz”.


Sylwia Spurek

Prawniczka, polityczka, doktorka nauk prawnych, radczyni prawna, legislatorka oraz feministka. Od 20 lat zaangażowana w działania na rzecz praw człowieka, praw kobiet. Weganka, działa także na rzecz praw zwierząt. W 2004 r. autorka pierwszego rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W latach 2014-2015 wiceszefowa Biura Pełnomocniczki Rządu do Spraw Równego Traktowania. Od 2015 r. do 2019 r. Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich. Obecnie posłanka do Parlamentu Europejskiego i członkini komisji parlamentarnych LIBE - Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz ENVI - Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, a także sprawozdawczyni raportu przystąpienia przez Unię Europejską do Konwencji Antyprzemocowej Rady Europy. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu problemu przemocy w rodzinie, równego traktowania i dyskryminacji. Wraz z partnerem, dr Marcinem Anaszewiczem, w 2019 wydała książkę „Związek partnerski. Rozmowy o Polsce”, a cały zysk ze sprzedaży książki przekazywany jest na rzecz fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva!.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2022-10-07 20:00
miejsce
Bistro Plus, Ząbki, ul. Powstańców 27
wstęp biletowany
kiedy
2022-10-29 09:30
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2022-10-30 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2022-10-30 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany