1 grudzień 2023

Kobieta ma do spłaty 33 tys. zł po kradzieży tożsamości - skarga nadzwyczajna PG

zdjęcie: Kobieta ma do spłaty 33 tys. zł po kradzieży tożsamości - skarga nadzwyczajna PG / fot. PAP
fot. PAP
Kobieta ma zapłacić bankowi 33 tys. zł, choć nie brała pożyczki. Przez automatyczne zastosowanie procedur cywilnych ponosi ona konsekwencje kradzieży tożsamości - wskazał minister sprawiedliwości-prokurator generalny Marcin Warchoł składając w sprawie skargę nadzwyczajną.
REKLAMA

"Orzeczenie sądu spowodowało wtórną wiktymizację kobiety i poczucie bezsilności wobec władzy sądowniczej, a w szczególności wobec bezdusznego formalizmu w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości" - oceniono w tej skardze skierowanej do Sądu Najwyższego.

Sprawa, o której poinformowano w piątek na stronie Prokuratury Krajowej, dotyczy mieszkanki Sosnowca. Do kobiety w lutym zeszłego roku zgłosił się jeden z banków z wezwaniem do zapłaty 33 tys. zł za niespłaconą pożyczkę. Następnie bank skierował sprawę do sądu, zaś w lipcu 2022 r. sąd w postępowaniu upominawczym wydał nakaz zapłaty.

Tymczasem, po zawiadomieniu kobiety, śledztwo prowadziła Prokuratura Rejonowa Sosnowiec-Północ. Postępowanie umorzono z powodu niewykrycia sprawców. Jak poinformowała PK, w ramach śledztwa opisano sposób oszustwa.

"Oszuści, podszywając się pod bank, zmanipulowali kobietę, informując ją, że został na nią złożony wniosek o pożyczkę. Kiedy kobieta odpowiedziała rzekomemu pracownikowi bankowej infolinii, że żadnego takiego wniosku nie składała, ten przedstawił jej fikcyjną procedurę wycofania wniosku, która wymagała zainstalowania na telefonie specjalnej aplikacji" - zrelacjonowała PK.

Jak ustalono, "nieświadoma zagrożenia kobieta wykonała wskazaną operację, wskutek czego przejęto kontrolę nad jej kontem, z którego oszuści wypłacili 10 tys. zł za pomocą BLIK, a także zaciągnęli kredyt na 30 tys. zł".

Sprzeciw kobiety od nakazu zapłaty orzeczonego przez sąd został odrzucony z powodu braków formalnych. "Nie przyniosły skutku środki odwoławcze, które kobieta składała, podnosząc zarzut, że uniemożliwiono jej skorygowanie pisma w terminie z powodu błędnego dostarczenia przesyłki przez pocztę. W efekcie nakaz zapłaty uprawomocnił się" - przekazała PK.

Jak podkreślił Marcin Warchoł w złożonej skardze, orzeczony nakaz zapłaty de facto "usankcjonował działanie oszustów, co godzi nie tylko w obowiązujący porządek prawny, ale przede wszystkim co doprowadziło do zasądzenia roszczenia, wynikającego z umowy obarczonej sankcją nieważności, co jest niewątpliwie sprzeczne z zasadą sprawiedliwości społecznej".

"Naruszono także zasadę praworządności, wynikającą z art. 7 Konstytucji RP, zgodnie z którą sąd winien działać na podstawie i w granicach prawa" - zaznaczono w skardze.

W związku z tym w skardze wniesiono do SN o uchylenie nakazu zapłaty i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu Lublin–Zachód, który zajmuje się nakazami zapłaty. Jednocześnie PG zawnioskował o wstrzymanie egzekucji komorniczej do czasu zakończenia postępowania zainicjowanego skargą nadzwyczajną.

Instytucja skargi nadzwyczajnej została wprowadzona ustawą o SN, która weszła w życie w kwietniu 2018 r. Skargi takie ciągle mogą dotyczyć prawomocnych wyroków zapadłych nawet w końcu lat 90. Termin na wnoszenie skarg od takich dawnych orzeczeń jest określony do początków kwietnia 2024 r. W Sądzie Najwyższym rozpoznawaniem skarg nadzwyczajnych zajmuje się Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. (PAP)

Autor: Marcin Jabłoński

mja/ mir/

PRZECZYTAJ JESZCZE
Materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez [nazwa administratora portalu] na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.
Koronawirus
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2024-05-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2024-05-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2024-05-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2024-05-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany