.
24 czerwiec 2020

Alert Kultura. Edukacja kulturowa

Czy edukacja kulturowa jest skierowana jedynie do osób w wieku szkolnym? Jak uniknąć kulturowego elitaryzmu? Dlaczego traktowanie kultury i edukacji jako osobne dziedziny jest absurdem? Jakiej polityki kulturowej potrzebuje Polska? W najnowszym Alercie Kultura prof. Hausner wraz z grupą specjalistów w zakresie kultury wskazuje wyzwania stojące przed sektorami edukacyjnym i kulturalnym, a także opisuje korzyści wynikające z rzetelnej i skutecznej edukacji kulturowej.
Koronawirus
82809
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA
 • Edukacja kulturowa stała się w ostatnich latach jednym z najczęściej wymienianych wyzwań dla sektora kultury. Pojawia się jako priorytet w strategiach rozwoju kultury miast i regionów, jako postulat środowisk kultury, edukatorów i pedagogów.
 • Edukacja kulturowa jest warunkiem rozwoju ekosystemu kultury poprzez wspieranie, rozwijanie i tworzenie w jego obrębie nowych powiązań społecznych. Prowadzi do przewartościowań, zmian postaw, światopoglądów, przekonań. Edukacja kulturowa to także panaceum na pewnego rodzaju kulturalny elitaryzm – formę inżynierii społecznej polegającej na „ukulturalnianiu” odbiorcy, używaniu kultury do pogłębiania podziałów społecznych, wykluczenia, marginalizacji, nacjonalizmu. Stanowi zatem sposób zapobiegania temu wszystkiemu, co stało się narzędziem eskalacji konfliktów społecznych, i rezultatom traktowania kultury jako pola polityki historycznej.
 • Trudno mówić o odbiorcy przygotowanym do świadomego odbioru treści kultury bez trwałego połączenia podstawy programowej szkół z działalnością instytucji kultury, festiwalami, muzeami czy teatrami. Kiedy zapytać nauczycieli, kto jest najważniejszym odniesieniem ich działań, odpowiedzą, że uczeń w całej jego podmiotowości. Kiedy zapytać o to twórców kultury, odpowiedzą: „odbiorca”, w całej jego podmiotowości. A mimo to nadal te dwa światy słabo do siebie przystają.
Pełny tekst nowego Alertu Kultura jest już dostępny na stronie: www.oees.pl/dobrzewiedziec.

Dokument opracowali:
 • Krzysztof Czyżewski – Prezes Zarządu Fundacji Pogranicze
 • prof. dr hab. Janusz Fogler – prezes Stowarzyszenia Autorów ZAiKS
 • Alina Gałązka - Stowarzyszenie Klon/Jawor
 • prof. dr hab. Jerzy Hausner – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Aldona Machnowska-Góra – Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dyrektorka koordynatorka ds. kultury i  komunikacji społecznej         
 • dr Marta Miłoszewska – Gildia Polskich Reżyserów i Reżyserek
 • dr Michał Niezabitowski – dyrektor Muzeum Krakowa
 • prof. dr Michał Komar – wiceprezes Stowarzyszenia Autorów ZAiKS
 • Paweł Łysak – dyrektor Teatru Powszechnego w Warszawie
 • Adam Opatowicz – dyrektor Teatru Polskiego w Szczecinie
 • Robert Piaskowski – pełnomocnik Prezydenta Krakowa ds. kultury
 • prof. dr hab. Jacek Purchla – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Łukasz Ronduda – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Gildia Reżyserów Polskich
 • dr Joanna Sanetra-Szeliga – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Tomasz Szlendak – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Aleksandra Szymańska – dyrektor Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku
 • Bogna Świątkowska – Prezeska Fundacji Nowej Kultury Bęc Zmiana
Wyniki dyskusji specjalnych grup ekspertów są przedstawiane i upubliczniane w formie opinii na temat najważniejszych bieżących problemów, z którymi muszą zmierzyć się instytucje państwowe i organy państwa.

Powyższe działanie to inicjatywa think tanku Open Eyes Economy oraz Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Wszystkie alerty dostępne są na stronie www.oees.pl/alerty-eksperckie
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
82809
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2020-11-28 18:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2020-12-05 17:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2020-12-06 17:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2020-12-12 17:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany