23 sierpień 2013

Na jaką pomoc mogą liczyć rodzice uczniów

fot.wikimedia commons, na licencji 2.0
Borykasz się z problemami finansowymi? Nie stać cię na wyposażenie dziecka w podręczniki i przybory szkolne? Sprawdź na jaką pomoc od państwa możesz liczyć.
REKLAMA

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2013 roku, w sprawie szczególnych warunków udzielania pomocy finansowej na zakup podreczników oraz materiałów dydaktycznych informujemy, że programem pomocy objęci zostaną uczniowie rozpoczynający naukę w kasach:

- 1-3 i klasie 5 szkoły podstawowej, ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
- klasie 2 szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,
- klasie 5: ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
- klasie 2 liceum plastycznego,
- klasie 2 lub 8 ogólnokształcącej szkoły baletowej.

Ponadto na pomoc liczyć mogą również uczniowie niepełnosprawni. Ich rodzice moga ubiegać się o pomoc bez względu na wysokość osiąganych w rodzinie dochodów. W przypadku rodzin, w których nie wychowują się dzieci niepełnosprawne, aby uzyskać dotację do zakupów szkolnych należy spełniać określone warunki:

- rodzice uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej będą mogli ubiegać się o pomoc, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 539 zł  netto (kryterium dochodowe ustalone na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych)

- rodzice uczniów pozostałych klas będą mogli ubiegać  się o pomoc, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 456 zł netto (kryterium dochodowe ustalone na podstawie ustawy o pomocy społecznej)

Pomoc może być udzielona  uczniom pochodzącym z rodzin niespełniającym kryterium dochodowe (z wyłączeniem uczniów klas I szkoły podstawowej), kiedy w rodzinie występują przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu  gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizm i narkomania itp.) Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas II, III i V szkoły podstawowej i klasy II szkoły ponadgimnazjalnej.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014. Wnioski do pobrania w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014. Termin    złożenia   wniosku  wraz  z dokumentami  potwierdzającymi dochód  w rodzinie do dnia 13.09.2013 r.

PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2021-06-30 23:59
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2021-06-30 23:59
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2021-12-18 17:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2021-12-18 18:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany