Polski standard mieszkaniowy?

W ciągu ostatnich 30 lat prywatne budownictwo mieszkaniowe w naszym kraju bardzo się rozwinęło. Razem z nim zmieniał, stopniowo poprawiał się standard oferowanych nieruchomości. Mimo tego, oficjalne statystyki wskazują, iż w Polsce nadal jest sporo nieruchomości, w których brakuje podstawowych, wydawałoby się, instalacji.
Koronawirus
37216
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA
Mieszkania poza standardem

    Niestety, w naszym kraju nadal funkcjonują lokale mieszkaniowe, które nie posiadają przyłączy podstawowych instalacji. Jarosław Krawczyk z serwisu Otodom zaznacza, że „dzisiaj może wydawać się nam to nieco archaiczne, ale w największych miastach naszego kraju można spotkać lokale mieszalne bez dostępu do wodociągu, czy nie podłączone do centralnego ogrzewania. Część mieszkań nie jest również wyposażona nawet w łazienkę”. Wtóruje mu Agata Polińska z serwisu Otodom i tłumaczy, że „taki stan oczywiście w głównej mierze dotyczy starszych nieruchomości, zwykle kamienic. Nierzadko są one usytuowane w centrach głównych miast. Ich stan, standard oferowanych przez nie lokali i to, że z każdym rokiem popadają w coraz większą ruinę zazwyczaj wynika, albo z poplątanej sytuacji własnościowej, albo w prostej linii z braku środków finansowych obecnych właścicieli na ich renowację”.


Zasoby mieszkaniowe w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku i całym kraju, stan na koniec 2017 r.
Warszawa Kraków Wrocław Poznań Gdańsk Polska
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania (mkw.) 59,0 57,7 69,6 64,5 59,3 74,0
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę (mkw.) 31,8 28,6 34,9 30,9 28,4 27,8
Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców 539,9 495,3 500,7 479,0 478,9 375,7
Przeciętna liczba izb w jednym mieszkaniu 3,16 3,13 3,80 3,48 3,31 3,82
Przeciętna liczba osób na 1 mieszkanie 1,85 2,02 2,00 2,09 2,09 2,66
Przeciętna liczba osób na 1 izbę 0,59 0,64 0,53 0,60 0,63 0,70
Odsetek mieszkań z dostępem do wodociągu (%) 99,7 99,5 99,8 99,9 99,9 99,1*
Odsetek mieszkań z łazienką (%) 98,2 98,8 97,1 98,2 98,0 95,6*
Odsetek mieszkań podłączonych do centralnego ogrzewania (%) 95,7 89,9 87,5 87,7 91,8 87,5*
Opracowanie Emmerson Realty dla serwisu Otodom, na podstawie danych GUS.
*Dane dotyczą miast.


Na wsi jest bardziej tłoczono

W całej Polsce na tysiąc mieszkańców przypada 375,7 mieszkań. Taką sytuację przedstawiają najbardziej aktualne dane GUS, na koniec 2017 r. Sytuacja dużo lepiej wygląda w głównych miastach naszego kraju. We Wrocławiu było to 500,7 a w stolicy nawet 539,9 lokali na tysiąc mieszkańców. Są to wyniki całkiem dobre, zbliżone do krajów Europy zachodniej. Można więc powiedzieć, że o mieszkanie dużo łatwiej jest w dużym mieście, niż na wsi. Przeciętna powierzchnia mieszkania w Polsce wynosi 74 mkw. i jest wyraźnie wyższa niż na pięciu rozpatrywanych, głównych rynkach mieszkaniowych. Lokal mieszkalny zlokalizowany na terenie Wrocławia ma przeciętnie 69,6 mkw. W Gdańsku średni metraż wynosi 59,3 mkw., a w Krakowie zaledwie 57,7 mkw. 
Taki rezultat wynika z metodologii przyjętej przez Urząd Statystyczny. Wg GUS mieszkania to nie tylko lokale mieszkalne, ale również budynki jednorodzinne. Statystyki dla całego kraju muszą więc być wyższe, bowiem w miastach udział domów jednorodzinnych – które zwykle charakteryzują się większą powierzchnią – jest niższy niż na wsiach. Podobnie rzecz się ma z liczbą izb przypadającą na jedno mieszkanie. 
Inaczej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o średni metraż na jedną osobę. Wynik dla Polski jest niższy niż dla pięciu analizowanych miast. Najlepiej pod tym względem jest w Warszawie, gdzie na jednego mieszkańca przypada 31,8 mkw. W Krakowie i Gdańsku są to odpowiednio 28,6 i 28,4 mkw. Z kolei, jeśli chodzi o liczbę osób przypadającą na jedno mieszkanie, to prym wiedzie stolica, gdzie na jedną nieruchomość statystycznie przypada 1,85 osób. Wynik dla Polski wynosi 2,66. Można więc powiedzieć, że w miastach, zwłaszcza tych dużych panuje o wiele mniejszy tłok, niż mniejszych miejscowościach. Takie rezultaty nie są zaskakujące. Na wsiach oraz w małych miasteczkach, zwykle w domu, a czasem również i na mieszkaniu o wiele częściej można spotkać rodziny wielopokoleniowe, w których dziadkowie, rodzice i dzieci mieszkają razem. Przekłada się to na statystyki oddające gęstość zaludnienia nieruchomości.

 
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
37216
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce