Warunki mieszkaniowe blisko połowy Polaków nie spełniają europejskich norm

42,1% - dokładnie tylu i tyle z nas według Eurostatu żyje w mieszkaniach, które nie zapewniają wystarczającej liczby pokoi. W Irlandii i Holandii, gdzie odsetek ten jest najniższy, wynik wynosi odpowiednio 3,0% oraz 3,5%.
Koronawirus
51167
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA
Wyznaczany przez Eurostat wskaźnik wyrażający odsetek ludności żyjącej w przeludnionych gospodarstwach domowych jest jedną z miar ubóstwa stosowaną przez europejski urząd statystyczny. Zgodnie z wykładnią Eurostatu, osoba pozostaje w przeludnionym gospodarstwie domowym, jeśli nie ma ono do dyspozycji co najmniej liczby pokoi równej:
  • 1 pokój dla gospodarstwa domowego,
  • 1 pokój dla pary w gospodarstwie domowym,
  • 1 pokój dla każdej osoby w wieku 18 lat i więcej,
  • 1 pokój dla dwóch osób samotnych tej samej płci w wieku od 12 do 17 lat,
  • 1 pokój dla każdej osoby w wieku od 12 do 17 lat, nieuwzględnionej w poprzedniej kategorii,
  • 1 pokój dla dwójki dzieci poniżej 12 roku życia.
W statystykach nie są uwzględniane 1-osobowe gospodarstwa domowe. 

Odsetek (%) populacji żyjący w przeludnionych gospodarstwach domowych
Kraj 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Irlandia 5,2 5,0 3,8 3,6 2,8 3,4 3,0 3,7 3,6 3,6 3,0
Holandia 1,7 1,4 1,1 1,6 1,4 2,1 2,0 2,9 2,8 3,3 3,5
Wlk. Brytania 6,8 7,2 8,1 8,2 7,9 7,0 8,3 7,3 7,5 8,1 3,8
Finlandia 3,3 3,0 3,2 3,4 3,8 3,6 4,5 4,5 4,2 3,9 3,9
Belgia 3,5 4,0 3,8 4,0 2,1 1,4 1,8 1,9 1,5 3,9 5,3
Hiszpania 6,2 6,0 5,5 5,2 7,1 6,0 5,5 5,7 5,9 5,9 5,6
Niemcy 5,4 5,8 6,0 6,0 5,7 5,5 5,6 5,6 5,9 6,1 6,2
Francja 9,4 9,2 9,3 8,8 7,3 7,5 7,1 6,6 7,3 7,7 7,5
Portugalia 17,0 16,7 14,9 15,4 11,8 10,8 12,3 11,1 11,2 11,1 10,1
Szwecja 7,8 9,3 10,7 12,1 12,4 11,5 10,5
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
51167
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2020-10-07 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-30 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany