18 marzec 2020

Czy kolejne posiedzenie sejmu się odbędzie? Posłanka Sowińska pyta ministrów o pracę zdalną

fot. nadesłane
W przyszłym tygodniu (25 i 26 marca) planowane jest kolejne posiedzenie Sejmu. Posłanka Anita Sowińska zwraca uwagę, że spotkanie 460 posłów i posłanek stwarza zagrożenie zdrowia i życia nie tylko dla nich samych, ale również dla innych osób w całej Polsce, ponieważ parlamentarzyści pochodzą z różnych rejonów i mogą stanowić zagrożenie przenoszenia wirusa w obszary, gdzie ryzyko zachorowania do tej pory było jeszcze niewielkie. Z drugiej strony, w sytuacji kryzysowej konieczne jest zagwarantowanie ciągłości pracy oraz szybkie podejmowanie decyzji, które leżą w kompetencji władzy ustawodawczej (Sejmu i Senatu), tj. zmiany ustaw, czy konieczna aktualizacja budżetu państwa.
Koronawirus
50324
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA
Aby zapobiec kolejnemu kryzysowi, posłanka Anita Sowińska wystosowała dziś dwie interwencje poselskie: do Szefowej Kancelarii Sejmu, Minister Agnieszki Kaczmarskiej oraz Szefa Kancelarii Senatu, Ministra Piotra Świąteckiego w sprawie umożliwienia pracy zdalnej parlamentarzystom.

Jak podkreśla posłanka Sowińska, takie rozwiązania techniczne już istnieją – zarówno do prowadzenia telekonferencji, jak również do głosowania przez Internet. Mogłoby to dotyczyć zarówno posiedzeń komisji parlamentarnych, jak i posiedzeń Sejmu i Senatu w sytuacjach kryzysowych. Każdy parlamentarzysta otrzymał do dyspozycji specjalny tablet, na którym można zainstalować odpowiednie oprogramowanie.

Kopia pism w tej sprawie.

Sz.P. Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu RP

Zgodnie z art. 192 Regulaminu Sejmu składamy na ręce Pani Marszałek interpelację poselską skierowaną do Ministra Zdrowia w sprawie umożliwienia pracy zdalnej pracownikom zatrudnionym w Ministerstwie w sytuacji kryzysowej

Szanowny Panie Ministrze,

Sytuacja kryzysowa nakłada na pracodawców dużą odpowiedzialność za zdrowie i życie swoich pracowników. W dniu 12 marca Premier Mateusz Morawiecki ogłosił stan zagrożenia epidemicznego i zaapelował do pracodawców o zorganizowanie pracy zdalnej wszędzie tam, gdzie to jest tylko możliwe (m.in. w pracach administracyjnych). Wyrażam nadzieję, że podjął Pan szybkie i zdecydowane działania w celu ochrony pracowników zatrudnionych w Ministerstwie, za które Pan odpowiada. W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

Ilu pracowników jest zatrudnionych w Ministerstwie i ilu z nich umożliwiono pracę zdalną? Proszę o podanie liczby pracowników na dzień 13, 16, 17, 18, 19 i 20 marca, czyli w pierwszym tygodniu pracy po ogłoszeniu zagrożenia epidemicznego?

Czy w czasie od 13 do 20 marca Ministerstwo zatrudniało ludzi na umowy zlecenia lub umowy o dzieło i czy umożliwiono im pracę zdalną?

Czy na czas pracy zdalnej zagwarantowano pracownikom odpowiednie narzędzia teleinformatyczne?

Jak Pan Minister ocenia istniejące rozwiązania techniczne i organizacyjne i czy należałoby je poprawić na przyszłość?

Z poważaniem,

Anita Sowińska
Posłanka na Sejm RPKolejną sprawą, na którą zwróciła uwagę posłanka Anita Sowińska jest umożliwienie pracy zdalnej szeregowym pracownikom administracji rządowej. W dniu 12 marca Premier Mateusz Morawiecki ogłosił stan zagrożenia epidemicznego i zaapelował do pracodawców o zorganizowanie pracy zdalnej wszędzie tam, gdzie to jest tylko możliwe. Posłanka wysłała interpelacje do każdego ministra, jako pracodawcy, z zapytaniem o faktyczny stan w zakresie pracy zdalnej w podlegającym im ministerstwach. „Jeśli premier rekomenduje (i słusznie) przedsiębiorcom pracę zdalną, uważam, że ministrowie powinni dać  temu zarządzeniu dobry przykład. Rozumiem, że wymaga to pewnego wysiłku organizacyjnego, jednak w przypadku pracy biurowej jest to do zrobienia. Zdrowie i życie ludzi ma tu priorytet” – powiedziała Sowińska.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
50324
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2020-10-07 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-30 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany