28 listopad 2023

Niepewność polityczna to główne ryzyko, na które wskazują największe firmy

zdjęcie: Niepewność polityczna to główne ryzyko, na które wskazują największe firmy / fot. PAP
fot. PAP
Niepewność polityczna to główne ryzyko dla największych firm - wynika z badania "KPMG 2023 CEO Outlook". Jednak mimo groźby globalnej recesji, napięć politycznych i rosnących stóp procentowych, więcej zarządzających tymi firmami jest spokojnych o perspektywy wzrostu globalnej gospodarki niż rok temu.
REKLAMA

Badanie "KPMG 2023 CEO Outlook" przygotowane przez firmę doradczą KPMG wykazało, że dyrektorzy generalni z Polski pozostają pewni rozwoju gospodarczego w perspektywie długoterminowej, ale sceptycznie patrzą na wpływ rosnących stóp procentowych i zacieśnianie polityki pieniężnej, co może przedłużyć potencjalną recesję. "Taką obawę potwierdzili wszyscy prezesi z Polski biorący udział w ankiecie i 77 proc. z Core Countries (grupa najbogatszych państw świata -PAP)" - napisali autorzy raportu.

Z raportu wynika, że pomimo groźby globalnej recesji, eskalacji napięć politycznych, rosnących stóp procentowych czy gwałtownego wzrostu kosztów życia – trzy na cztery osoby zarządzające największymi firmami na świecie są spokojne o perspektywy wzrostu globalnej gospodarki w ciągu najbliższych trzech lat (73 proc. w porównaniu do 71 proc. w zeszłym roku).

Autorzy opracowania zwracają też uwagę, że kolejny rok z rzędu liderzy największych firm na świecie zachowują optymizm w kwestii rozwoju ich organizacji – "w tym roku 77 proc. respondentów jest pewnych wzrostu". Zauważyli też, że mimo wysokiego odsetka takich odpowiedzi jest to mniej niż w zeszłym roku, kiedy pewność wyrażało 85 proc. ankietowanych.

Pokreślili, że z roku na rok rośnie pozytywne nastawienie ankietowanych w kontekście rozwoju kraju. W tegorocznej edycji badania "narodowy optymizm wyraziło aż 84 proc. ankietowanych z Polski (w porównaniu do 80 proc. w 2022 roku i 68 proc. w 2021)".

Raport KPMG pokazał też, że osoby zarządzające największymi firmami w Polsce jako najważniejsze priorytety, które pozwolą im osiągnąć cele wzrostu w ciągu najbliższych trzech lat wymieniają rozwój cyfryzacji i łączności w całej firmie (40 proc.) i zestaw korzyści oferowanych dla pracowników (EVP - employee value proposition) w celu przyciągnięcia i zatrzymania talentów (36 proc.). Autorzy opracowania dodali, że respondenci z Core Countries również podkreślili te dwa obszary jako priorytety operacyjne na najbliższe trzy lata (odpowiednio 22 proc. i 19 proc.).

Według badania 96 proc. polskich dyrektorów generalnych przyznało też, że w ciągu najbliższych trzech lat będą zainteresowani transakcjami fuzji i przejęć.

"Mniej stabilne otoczenie gospodarcze wpływa jednak na te plany – w grę wchodzą mniejsze transakcje, o mniejszym profilu ryzyka" - zauważyli eksperci.

Wskazali też, że osoby zarządzające największymi firmami w Polsce zostały zapytane o ryzyka, z którymi ich firma będzie się mierzyć w ciągu najbliższych trzech lat. "Na pierwszy plan wysunęły się tematy związane z niepewnością polityczną (16 proc.). Na drugim miejscu ex equo zostały wskazane: rewolucyjne technologie, kwestie środowiskowe, zmiany regulacyjne, ryzyko związane ze stopami procentowymi oraz ewentualne skutki nieetycznego zachowania wewnątrz organizacji - po 12 proc. wskazań" - podali eksperci.

Zwrócili uwagę, że nawet w krajach rozwiniętych "w mocny sposób są odczuwalne niepokoje związane z konfliktami zbrojnymi na całym świecie, z czego większość wciąż eskaluje".

Zaznaczyli, że wszyscy respondenci z Polski i 99 proc. z Core Countries przyznają, że w wyniku powiązanych ze sobą wyzwań: zagrożenia globalną recesją, zmian klimatycznych i pojawienia się sztucznej inteligencji – już dostosowali (36 proc. z Polski i 64 proc. z Core Countries) albo planują dostosować w ciągu najbliższych trzech lat (odpowiednio 64 proc. i 35 proc.) swoją strategię rozwoju do niepewnego otoczenia biznesowego, geopolitycznego i cyfrowego.

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że 64 proc. respondentów z Core Countries (40 proc. z Polski) uważa, że ze względu na spadek zaufania do rządów, opinia publiczna oczekuje, że firmy wypełnią pustkę w zakresie wyzwań społecznych, takich jak integracja, różnorodność, równość, zmiany klimatu czy sprawiedliwość społeczna.

Dodali, że 76 proc. respondentów z Polski (69 proc. z Core Countries) przyznaje że, w pełni wdrożyło praktyki społeczne, środowiskowe i ładu korporacyjnego w swojej działalności. Polscy ankietowani (32 proc.)wskazali na pozytywny wpływ strategii ESG na przyciąganie do pracy przedstawicieli nowego pokolenia, a 28 proc. z nich na wzmacnianie zaangażowania pracowników i zwiększania propozycji wartości dla pracowników (EVP). Według respondentów z Core Countries bardziej istotnym obszarem wpływu strategii ESG jest budowanie relacji z klientami (24 proc.). Za największe przeszkody w osiągnięciu zeroemisyjności lub podobnych celów klimatycznych prezesi z Polski uważają brak odpowiednich rozwiązań technologicznych (60 proc.). "W porównaniu z poprzednim rokiem liczba ta jest ponad dwukrotnie większa" - zauważyli.

Podkreślili, że z roku na rok coraz więcej pracodawców planuje zwiększać liczbę pracowników i to w coraz większym stopniu. "W tegorocznej edycji raportu aż 40 proc. respondentów z Polski odpowiedziało, że planuje podnieść zatrudnienie od 6 do 10 proc." - wskazali.

Autorzy opracowania zwrócili jednak uwagę, że 68 proc. prezesów z Polski (w Core Countries 69 proc.) stwierdziło, że pomimo trwającej niepewności gospodarczej sztuczna inteligencja jest w ich firmie głównym priorytetem inwestycyjnym.

Jednocześnie według 92 proc. osób zarządzających największymi firmami w Polsce (83 proc. wskazań z Core Countries) generatywna sztuczna inteligencja jest "mieczem obosiecznym", ponieważ może pomóc w wykrywaniu potencjalnych incydentów zagrażających cyberbezpieczenstwu, ale równocześnie może też wyposażyć hakerów w nowe strategie i zwiększyć możliwości do cyberataków. (PAP)

autorka: Anna Bytniewska

ab/ drag/

PRZECZYTAJ JESZCZE
Materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez [nazwa administratora portalu] na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.
Koronawirus
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2024-05-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2024-05-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2024-05-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2024-05-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany