11 wrzesień 2020

Zasiłki chorobowe i opiekuńcze dla osób wykonujących zawody medyczne

fot. nadesłane
5 września 2020 r. przestały obowiązywać preferencyjne zasady dotyczące wysokości zasiłku chorobowego oraz możliwości świadczenia pracy w czasie zasiłku chorobowego i dodatkowego zasiłku opiekuńczego przez osoby wykonujące zawód medyczny.
Koronawirus
88636
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

- Czas obowiązywania korzystniejszych regulacji dla medyków upłynął 4 września. 5 września 2020 r. stracił moc obowiązującą przepis, który przyznawał osobom wykonującym zawód medyczny czyli  lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom medycznym, zasiłek chorobowy i dodatkowy zasiłek opiekuńczy w wysokości 100 proc. wynagrodzenia.

- informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.


Zasiłek chorobowy

Od 5 września 2020 r. ubezpieczony, który jest zatrudniony w podmiocie wykonującym działalność leczniczą, który:
 • był niezdolny do pracy z powodu COVID-19, powstałą w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym lub
 • przebywał na obowiązkowej kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, ponieważ pozostawał w styczności z osobami chorymi z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym
ma prawo do zasiłku chorobowego na ogólnych zasadach, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy, który dotyczy pracowników i w wysokości odpowiednio 70 proc. lub 80 proc. podstawy wymiaru. Oznacza to, że po wyczerpaniu 33 lub 14 dni wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, nie otrzyma świadczenia w wysokości 100 proc.

Świadczenie pracy w czasie zasiłku chorobowego i dodatkowego zasiłku opiekuńczego przez osoby wykonujące zawód medyczny

Za okres od 5 września 2020 r. osoby ubezpieczone, które wykonują zawód medyczny tracą również prawo do:
 • zasiłku chorobowego, jeżeli w okresie objęcia ich obowiązkową kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, świadczą pracę zdalną na rzecz podmiotu wykonującego działalność leczniczą lub udzielają świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności,
 • dodatkowego zasiłku opiekuńczego, jeżeli świadczą pracę w podmiocie leczniczym w ramach dyżuru medycznego w godzinach innych niż czas zwolnienia od wykonywania pracy w związku z osobistym sprawowaniem opieki nad:
  • dzieckiem w wieku do lat 8 lub
  • dzieckiem niepełnosprawnym w wieku do lat 16 lub
  • dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w wieku do lat 18 lub
  • dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w  wieku do lat 24 lub
  • dorosłą osoba niepełnosprawną.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
88636
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2020-11-28 18:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2020-12-05 17:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2020-12-06 17:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2020-12-12 17:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany