Zatrudniasz własne dziecko? Pamiętaj o składkach!

Wielu 18. latków decyduje się na podjęcie pierwszej pracy. Wakacje to najlepszy moment. Niektórzy pracują w firmach swoich rodziców. Należy pamiętać, że zatrudniając własne dziecko musimy opłacać za nie składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
Koronawirus
50324
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA
Jeśli nasze pełnoletnie dziecko, albo dziecko naszego małżonka lub przez nas adoptowane jest zaangażowane w prowadzenie naszej firmy, korzysta z jej zysków, a także prowadzi z nami wspólny budżet domowy to podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu jako osoba współpracująca.

Będzie tak również, gdy pracuje u nas na podstawie umowy o pracę. Nie dotyczy to natomiast niepełnoletniego dziecka zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Ono jest traktowane jak pracownik młodociany.

Przykładowo, Pani Krystyna zatrudniła u siebie córkę i syna. Dzieci mieszkają wraz z nią  i wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe. Z dorosłą córką Pani Krystyna zawarła umowę  o pracę na czas nieokreślony, a z uczącym się synem umowę w celu przygotowania zawodowego. W tej sytuacji córka podlega ubezpieczeniom jako osoba współpracująca, zaś syn jako pracownik młodociany.

Współpracujące z nami dziecko podlega obowiązkowym ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne i można do niego przystąpić na wniosek.

Jeśli praca dziecka w naszej firmie jest jego jedynym zajęciem i  nie pobiera ono renty, to zgłaszamy je do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZUA. Jeżeli ma prawo do świadczenia albo pracuje w innej firmie na pełen etat to obowiązkowe jest tylko ubezpieczenie zdrowotne, a do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych przystąpić może dobrowolnie. Jeśli nie skorzysta z tej możliwości, to zgłaszamy je tylko do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA. Dziecko musimy zgłosić do ubezpieczeń w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia współpracy. Po jej zakończeniu wyrejestrowujemy je z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA.

Składki na ubezpieczenia społeczne za współpracujące dziecko opłacamy od kwoty nie niższej niż 2859,00 zł, a na ubezpieczenie zdrowotne od kwoty nie niższej niż 3803,56.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
50324
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2020-10-07 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-30 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany