13 maj 2020

Pierwsza kara pieniężna za niesporządzenie oceny ryzyka, czy będą następne?

4 maja 2020 roku Ministerstwo Finansów opublikowało informację o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („Ustawa”).
REKLAMA
W dniu 2 marca 2020 roku Prezes Narodowego Banku Polskiego podjął decyzję o nałożeniu kary pieniężnej na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w związku z niesporządzeniem oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu zgodnie z Ustawą. To pierwsza taka kara w Polsce!

Nałożona kara pieniężna nie jest bardzo wysoka (2.000 zł), decyzja Prezesa Narodowego Banku Polskiego wskazuje na rzetelną i kompleksową weryfikację wypełniania obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez wszystkie instytucje obowiązane, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Ponadto, w wyniku przeprowadzanych kontroli, Prezes Narodowego Banku Polskiego od początku roku wydał już czwartą decyzję o nałożeniu kary administracyjnej na instytucje obowiązane, a okres objęty kontrolą obejmuje dwie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Zidentyfikowane przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego nieprawidłowości wskazują, że instytucje obowiązane powinny zwrócić szczególną uwagę nie tylko na właściwe sporządzenia oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, ale także na zapewnienie udziału w programach szkoleniowych osobom wykonującym obowiązki wynikające z ustawy.

To właśnie za te naruszenia najczęściej nakładane są sankcje administracyjne, zatem podmioty zobowiązane powinny się dostosować do obowiązujących przepisów prawa w zakresie AML, jeżeli dotychczas tego nie zrobiły!

Autor:
Julia Ziemska | Aplikantka Adwokacka | Młodszy Prawnik | Orlik & Partners
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2021-12-18 17:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2021-12-18 18:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany