Alert Społeczny – Krucha kondycja psychiczna Polaków dłuższa niż pandemia

Włoski filozof, Giorgio Amben, określił panującą w kontekście epidemii sytuację prawną jako obowiązywanie permanentnego stanu wyjątkowego bez jego faktycznego wprowadzenia. W jaki sposób wpływa to na swobodę obywatelską, podstawy demokracji czy postrzeganie państwa jako państwa prawa?
Koronawirus
53676
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA
Jak dezinformująca polityka informacyjna kształtuje ponure nastroje społeczeństwa? Jakie działania powinny podjąć samorządy, instytucje, organizacje i przedsiębiorstwa, aby przeciwdziałać psychicznym skutkom lockdown’u? W najnowszym Alercie Społecznym prof. Jerzy Hausner wraz z grupą ekspertów apeluje m.in. o przywrócenie równowagi psychicznej społeczeństwa, która jest równie istotna co wyjście z zapaści gospodarczej.
  • Wprowadzone w Polsce obostrzenia i zarządzenia są w większości niezbędne ze względu na konieczność ograniczenia epidemii, jednak ingerują w sfery zwyczajowo i prawnie zagwarantowane jednostkom jako ich niezbywalne uprawnienia. Warto zdać sobie sprawę z ich nakazowo–przemocowego charakteru i zastanowić się nad ich szkodliwymi społecznymi konsekwencjami
  • Społeczna izolacja powinna być tak krótka jak tylko to możliwe z punktu widzenia ryzyka rozszerzania się wirusa. Im dłuższa izolacja społeczna, tym większa społeczna frustracja, skala zaburzeń oraz demoralizacja, a także malejąca zasobność państwa i obywateli
  • W dobie pandemii, przez spowolnienie gospodarki i utratę pracy wiele rodzin straciło poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji finansowej. Rodzi się frustracja spowodowana bezradnością, narasta brak poczucia własnej wartości i utrata sensu życia. Pracownicy telefonu zaufania w Centrum Praw Kobiet odnotowali 50 proc. wzrost liczby połączeń w marcu w porównaniu do sytuacji sprzed roku. Znacząco wzrosła także liczba osób dzwoniących na Niebieską Linię czy infolinię Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę
Pełny tekst nowego Alertu Społecznego jest już dostępny na stronie: www.oees.pl/dobrzewiedziec

Dokument opracowali:

    • prof. UEK dr hab. Piotr Augustyniak - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
    • Konrad Ciesiołkiewicz - Fundacja Orange, Komitet Dialogu Społecznego KIG
    • Ignacy Dudkiewicz - Magazyn "Kontakt", Klub Inteligencji Katolickiej w Warszawie
    • Aleksandra Fandrejewska-Tomczyk - dziennikarka
    • prof. AGH dr hab. Barbara Gąciarz - Akademia Górniczo-Hutnicza
    • prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński - Uniwersytet Gdański
    • dr Agnieszka Pacut - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
    • Michał Przedlacki - People in Need, https://www.wsparciedlaszpitala.pl/
    • Barbara Sadowska - Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka
    • Joanna Sadzik - Szlachetna Paczka, Stowarzyszenie WIOSNA
    • dr Alek Tarkowski - Creative Commons Polska
    • Kuba Wygnański - Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

Wyniki dyskusji specjalnych grup ekspertów są przedstawiane i upubliczniane w formie opinii na temat najważniejszych bieżących problemów, z którymi muszą zmierzyć się instytucje państwowe i organy państwa.

Powyższe działanie to inicjatywa think tanku Open Eyes Economy Summit oraz Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Wszystkie alerty dostępne są na stronie www.oees.pl/alerty-eksperckie.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
53676
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2020-10-30 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany