kategoria: Społeczne
7 czerwiec 2024

Ważna jest międzysektorowa współpraca w obszarze zdrowia psychicznego

zdjęcie: Ważna jest międzysektorowa współpraca w obszarze zdrowia psychicznego / fot. PAP
fot. PAP
Żaden pojedynczy sektor nie jest w stanie sprostać wyzwaniom związanym ze zdrowiem psychicznym. Ważna jest bardzo silna współpraca międzysektorowa - powiedziała PAP dr Nino Berdzuli, przedstawicielka WHO i dyrektor Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce.
REKLAMA

W piątek kończy się dwudniowe Narodowe Forum Zdrowia Psychicznego, którego celem było omówienie i wypracowanie konsensusu w sprawie procesu opracowywania i wdrażania kompleksowego Międzysektorowego Programu Działań na rzecz Zdrowia Psychicznego. Wydarzenie było współorganizowane przez Ministerstwo Zdrowia i Biuro Krajowe WHO w Polsce.

Dr Berdzuli, specjalny wysłannik WHO ds. działań na rzecz uchodźców z Ukrainy w państwach przyjmujących zwróciła uwagę, że Narodowe Forum Zdrowia Psychicznego pozwala na współpracę w bardzo ważnym aspekcie dla polskiego społeczeństwa i rządu. "Chodzi o transformację systemu zdrowia psychicznego i zapewnienie, że obywatele Polski mają równy dostęp do wysokiej jakości usług opieki psychiatrycznej" - powiedziała PAP.

Zwróciła uwagę, że w Polsce podjęto już działania w zakresie przekształcania systemu opieki zdrowia psychicznego, szczególnie w kontekście pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego, którego celem jest przejście do opieki środowiskowej z zapewnieniem skoordynowanych świadczeń.

Dr Berdzuli wskazała, że uczestnicy forum dyskutowali m.in. o tym, jak zwiększyć skalę takiego podejścia do opieki psychologicznej, o wnioskach wyciągniętych z wdrożenia środowiskowego modelu opieki i jak dalej udoskonalać system, aby zapewniał wysoką jakość usług opieki psychiatrycznej wszystkim obywatelom Polski. "Oczywiście w tym momencie środowiskowa opieka psychiatryczna jest projektem pilotażowym, ale wśród uczestników (Narodowego Forum Zdrowia Psychicznego - PAP) panuje konsensus i zgoda co do tego, że musi ona stać się krajowym modelem świadczenia opieki w zakresie zdrowia psychicznego" - zaznaczyła.

Berdzuli wskazała, że ważnym wnioskiem z forum jest konieczność międzysektorowej debaty w kontekście zdrowia psychicznego. Zwróciła uwagę, że pojedynczy sektor nie jest w stanie sam sprostać wyzwaniom w tym obszarze i ważna jest bardzo silna współpraca międzysektorowa. Wyjaśniła, że każdy sektor może mieć własne instrumenty czy narzędzia, które powalają sprostać wyzwaniom w obszarze zdrowia psychicznego. Jednocześnie, jak tłumaczyła, musi istnieć wspólne porozumienie, konsensus jak sobie z nimi radzić.

"Bardzo ważne jest posiadanie mechanizmu strukturalnego dla tej współpracy, tak aby istniała stała wymiana informacji, stała koordynacja wspólnych inicjatyw, które każdy sektor podejmuje" - zaznaczyła.

Oceniła, że bez takich mechanizmów strukturalnych, bez prawodawstwa, które musi być wdrożone, by umożliwić różnym sektorom koordynację, współpracę i dzielenie się danymi, bardzo trudno będzie osiągnąć zamierzone cele, które pozwolą poradzić sobie z tak złożonym aspektem, jakim jest zdrowie psychiczne.

Narodowe Forum Zdrowia Psychicznego skupia się na kluczowych priorytetach polskiego systemu ochrony zdrowia psychicznego. Dotyczą one m.in. transformacji systemu ochrony zdrowia psychicznego w kierunku modelu opieki środowiskowej, zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, współpracy międzysektorowej w ramach ochrony zdrowia psychicznego czy modelów finansowania i ekonomicznych aspektów ochrony zdrowia psychicznego z perspektywy polskiej.

Napływ ponad 1,2 mln. uchodźców z Ukrainy do Polski od lutego 2022 r. stanowi wyzwanie w zakresie zdrowia psychicznego. Czynniki stresogenne związane z wojną, w tym przemoc, separacja i poczucie straty, przyczyniają się do poważnych problemów ze zdrowiem psychicznym wśród osób z doświadczeniem uchodźczym, a bariery, takie jak stygmatyzacja i trudności językowe, utrudniają dostęp do opieki. Dlatego też wśród poruszanych na Forum tematów znalazło się zdrowie Psychiczne i wsparcie psychospołeczne uchodźców z Ukrainy.

W forum brali udział przedstawiciele ministerstw (m.in. Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej), organizacji międzyrządowych i międzynarodowych (np. UNHCR, UNICEF, IOM), organizacji zrzeszających podmioty realizujące świadczenia z zakresu zdrowia psychicznego czy stowarzyszeń specjalistów zdrowia psychicznego. (PAP)

Autorka: Aleksandra Kiełczykowska

ak/ agz/ js/

PRZECZYTAJ JESZCZE
Materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez [nazwa administratora portalu] na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany