kategoria: Społeczne
25 wrzesień 2023

Wolontariat jako element łagodzenia bieżących wyzwań społecznych

zdjęcie: Wolontariat jako element łagodzenia bieżących wyzwań społecznych / pexels/6647024
pexels/6647024
W dzisiejszym szybkim i często zagonionym społeczeństwie wolontariat odgrywa kluczową rolę jako narzędzie łagodzenia różnych problemów i trudności, których nie brakuje. Można go postrzegać jako terapię dla ran społecznych, które czasami pozostawiają społeczeństwo podzielone i skaleczone.
REKLAMA

Istota wolontariatu

Z pewnością większość ludzi ma intuicyjne zrozumienie pojęcia wolontariatu, jednak warto sięgnąć po formalną definicję. Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszem jest osoba fizyczna, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia podejmuje określone działania na rzecz organizacji pozarządowych lub innych instytucji, takich jak spółdzielnie socjalne, schroniska czy placówki medyczne. Ważne jest, że podmioty komercyjne nie mogą wykorzystywać pracy wolontariuszy w ramach swojej działalności gospodarczej. Kto może zostać wolontariuszem? Odpowiedź jest prosta: praktycznie każdy, niezależnie od wieku czy doświadczenia.

Wolontariusze mają szeroki zakres możliwości, które obejmują opiekę nad osobami starszymi lub chorymi, wsparcie dla dzieci, zwierząt, oraz wiele innych działań dostosowanych do potrzeb konkretnej organizacji. Przykładowe zadania wykonywane przez wolontariuszy w różnych stowarzyszeniach i fundacjach to m.in. proste prace biurowe, zbieranie funduszy, udzielanie wsparcia telefonicznego, tworzenie tekstów, zarządzanie stronami internetowymi, uczestnictwo w kampaniach informacyjnych, wsparcie przy organizacji większych wydarzeń i imprez, a także prace związane z codzienną działalnością danej organizacji, zależnie od jej specjalizacji.

Jako przykład innego rodzaju wolontariatu można podać różnego rodzaju inicjatywy pomocy społecznej, które pojawiły się w kraju po wybuchu konfliktu na Ukrainie. Wolontariusze podjęli się różnorodnych zadań, takich jak pakowanie darów, organizacja transportu, dystrybucja posiłków na dworcach, udzielanie pomocy i informacji uchodźcom w poruszaniu się po mieście, tłumaczenia, organizowanie tymczasowych schronień, świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej i wiele innych.

Dlaczego warto być wolontariuszem?

Należy podkreślić, że wolontariat sprzyja budowaniu więzi społecznych. W obecnych czasach, gdy izolacja społeczna i komunikacja online stają się coraz bardziej powszechne, wolontariat stwarza przestrzeń, w której ludzie mogą spotykać się, współpracować i działać na rzecz wspólnego dobra. Działania wolontariuszy sprzyjają nawiązywaniu nowych relacji, kształtowaniu zaufania i wzmacnianiu więzi międzyludzkich. Ma to pozytywny wpływ na społeczeństwo, zwiększając solidarność i wzajemne zrozumienie.

Wolontariat stanowi także odpowiedź na liczne wyzwania społeczne. Często państwo lub instytucje publiczne nie są w stanie sprostać wszystkim potrzebom i oczekiwaniom społecznym. Tutaj wolontariusze wchodzą naprzeciw, aby wypełnić te luki i dostarczyć pomoc tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Mogą to być działania na rzecz osób starszych, bezdomnych, chorych lub dzieci potrzebujących wsparcia. Wolontariat pomaga zminimalizować skutki braków w systemie, wprowadzając pozytywną zmianę w życie wielu osób.

Wolontariat ma również ogromne znaczenie dla samych wolontariuszy. Stanowi on okazję do osobistego rozwoju i zdobywania nowych umiejętności. Poprzez wolontariat można nauczyć się efektywnego zarządzania czasem, pracy w zespole, komunikacji interpersonalnej i rozwiązywania problemów. Te umiejętności nie tylko są cenne w kontekście wolontariatu, ale także mają zastosowanie w codziennym życiu i karierze zawodowej. Wolontariat oferuje również możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia w konkretnej dziedzinie i może stanowić cenny element w CV.

Jak zostać wolontariuszem?

Rozważ, jaki rodzaj wolontariatu cię interesuje i określ, ile czasu jesteś w stanie poświęcić na pracę, jak często możesz odwiedzać daną organizację oraz jakie konkretne zadania Cię fascynują. Następnie skontaktuj się bezpośrednio z wybraną organizacją lub organizacjami, pytając o ich aktualne potrzeby w zakresie pracy wolontariuszy. Niektóre większe organizacje pozarządowe czasami ogłaszają rekrutacje na wolontariat na stronach internetowych.
PRZECZYTAJ JESZCZE
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany