kategoria: Świat
21 wrzesień 2023

Międzynarodowy Dzień Pokoju

zdjęcie: Międzynarodowy Dzień Pokoju / pixabay/148038
Międzynarodowy Dzień Pokoju to uroczystość ustanowiona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1981 r., a od 2001 r. obchodzona każdego roku 21 września. Jego głównym celem jest zwrócenie uwagi ludzi na całym świecie na konieczność zachowania pokoju. ONZ wyznaczyło tę datę również jako dzień, w którym na całym świecie ma być ogłoszone zawieszenie broni i zaprzestanie stosowania przemocy. W tym dniu organizacje, instytucje oraz społeczności lokalne z różnych zakątków globu, również na terenach okupowanych, organizują różnorodne wydarzenia, takie jak imprezy, happeningi, seminaria, wykłady oraz pokazy filmów. W wielu miejscach Dzień Pokoju jest także upamiętniany momentem ciszy.
REKLAMA

Historia

W roku 1981 podczas otwarcia regularnej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ (trzeci wtorek września), podjęto uchwałę, która została poparta przez Wielką Brytanię i Kostarykę, pierwotnych sponsorów tego wydarzenia. W ramach tej uchwały ogłoszono, że podczas wrześniowej sesji będzie obchodzony Dzień Pokoju jako wyraz wsparcia idei pokoju. Ustanowiono również, że dzień ten będzie oficjalnie uznawany i celebrowany jako Międzynarodowy Dzień Pokoju, mający na celu uhonorowanie i poparcie idei pokojowego współżycia narodów i ludów (rezolucja 36/67). Pierwsze obchody miały miejsce 21 września 1982 r. W roku 1998 Zgromadzenie potwierdziło tę praktykę, ogłaszając coroczne obchody Dnia w dniu rozpoczęcia zwyczajnej sesji Zgromadzenia (rezolucja 52/232 z 4 czerwca).

Obchody na świecie

Obchody rozpoczynane są przez Sekretarza Generalnego ONZ, który uderza w Dzwon Pokoju, znany także jako Japanese Peace Bell, umieszczony przed siedzibą ONZ w Nowym Jorku. Ten dzwon został podarowany przez japońską organizację o nazwie World Peace Bell Association (WPBA) 8 czerwca 1954 r. Warto zaznaczyć, że jest to jedna z 50 identycznych kopii dzwonu, które znalazły się w różnych miejscach, w tym w Hiroszimie, miejscu zniszczonym przez wybuch bomby atomowej w 1945 r.

Na samym dzwonie wyryty jest napis: "Niech żyje absolutny pokój na świecie" (ang. Long live absolute world peace).

Celem tych uroczystości jest przede wszystkim zwrócenie uwagi społeczeństw na potrzebę hołdowania idei pokoju i zachęty do przestrzegania go, a także wyrażenie stanowczego sprzeciwu wobec wojen. Zgromadzenie Ogólne ONZ wyraźnie wyraża wolę, aby 21 września stał się dniem globalnego zawieszenia broni i rezygnacji z przemocy, stając się inspiracją dla wszystkich krajów do zaniechania wszelkich działań wrogości.

W Międzynarodowy Dzień Pokoju osoby indywidualne mają również możliwość noszenia odznaki w formie gołębia pokoju, która jest produkowana przez organizację non-profit w Kanadzie.
PRZECZYTAJ JESZCZE
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany