3 czerwiec 2019

Milion obywateli UE tworzy nową historię

fot. nadesłane
Dokładnie dzisiaj Europejska Inicjatywa Obywatelska „Koniec Epoki Klatkowej” osiągnęła 1 milion podpisów obywateli Unii Europejskiej – to największy polityczny projekt dotyczący zwierząt hodowlanych w historii Europy. Inicjatywa ma na celu wprowadzić całkowity zakaz klatek w hodowli zwierząt.
Koronawirus
48149
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA
Pomysłodawcą inicjatywy jest organizacja Compassion in World Farming (Compassion Polska), do której dołączyło ponad 170 organizacji zajmujących się dobrostanem zwierząt i ochroną środowiska w całej UE. Organizacje od września zeszłego roku zbierają podpisy pod Inicjatywą, której celem jest zaprzestanie stosowania klatek w hodowli zwierząt na całym kontynencie. Dziś Inicjatywa osiągnęła wymaganą liczbę miliona podpisów, ale podpisów jeszcze niezweryfikowanych, dlatego zbieranie nadal będzie kontynuowane, aby osiągnąć bezpieczne (i sugerowane przez Komisję Europejską) 1 250 000 podpisów. Inaczej inicjatywa może nie spełnić formalnego wymogu i nie zakończy się sukcesem. Organizacja Compassion Polska zapowiada podwojenie wysiłków w zbieraniu podpisów – do końca projektu zostały już tylko 3 miesiące.

Małgorzata Szadkowska, prezeska Compassion Polska: „Milion podpisów to ogromny krok, ale to jeszcze nie koniec. Zbudowaliśmy największą koalicję na rzecz zwierząt gospodarskich w historii i jesteśmy niezwykle dumni z tego wspólnego wysiłku. Jednak walka o uwolnienie zwierząt hodowlanych z klatek jeszcze się nie skończyła. Musimy zbierać podpisy, aby upewnić się, że Parlament Europejski zrozumie jak ważna jest ta sprawa dla obywateli UE ”.

Organizacje europejskie na zbieranie podpisów obywateli UE pod Inicjatywą mają czas do 11 września. Następnie podpisy trafią do Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Inicjatywę można podpisywać online oraz w wersji papierowej. Inicjatywa może w znaczący sposób zmienić cały system produkcji żywności i sektor hodowlany, mając największy wpływ na życie zwierząt w historii Europy.


Europejska Inicjatywa Obywatelska: www.koniecepokiklatkowej.pl
 
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
48149
zobacz mapę / szczegóły
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2020-10-30 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2020-10-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany