kategoria: Turystyka
28 czerwiec 2023

Park Narodowy Doliny Dolnej Odry

zdjęcie: Park Narodowy Doliny Dolnej Odry / Sane/(CC BY-SA 3.0)/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Sane/(CC BY-SA 3.0)/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Park Narodowy Doliny Dolnej Odry (niem. Nationalpark Unteres Odertal) – utworzony 28 czerwca 1995 roku w powiecie Uckermark (Brandenburgia).
REKLAMA

O Parku

Obejmuje obszar o powierzchni 10 418 ha, leżący na lewym brzegu Odry i jest częścią polsko-niemieckiego kompleksu obszarów chronionych, który obejmuje Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry po stronie polskiej i Cedyński Park Krajobrazowy. Projekt parku został opracowany w 1991 r. i zakładał utworzenie parku narodowego po obu stronach granicy, przy czym autorami dokumentacji byli profesorowie Michael Succow i Mieczysław Jasnowski. Od tamtej pory trwają starania w celu realizacji tego projektu. W tym celu zostało powołane Stowarzyszenie Przyjaciół Niemiecko-Polskiego Europejskiego Parku Narodowego Dolina Dolnej Odry, mające swoją siedzibę w miejscowości Criewen, która została włączona do Schwedt/Oder w 1990 r.

Park obejmuje teren doliny Odry, włącznie z jej starorzeczami oraz kompleksami szuwarów, łąk zalewowych i lasów łęgowych. Na zboczach doliny występują lasy mieszane, a niekiedy również murawy kserotermiczne. Zróżnicowanie siedlisk w parku jest znaczne i stanowi podstawę dla bogatej różnorodności gatunkowej flory i fauny, zwłaszcza ptaków.
PRZECZYTAJ JESZCZE
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce

kiedy
2024-06-16 17:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany
kiedy
2024-12-31 20:00
miejsce
Internet, Internet, Streaming online
wstęp biletowany