6 kwiecień 2020

Skończyła się ważność orzeczenia o niezdolności do pracy – co dalej z rentą?

zdjęcie: Skończyła się ważność orzeczenia o niezdolności do pracy – co dalej z rentą? / pixabay/4888195
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w trosce o zdrowie klientów na czas epidemii koronawirusa wstrzymał badania u lekarzy orzeczników. Co więc mają zrobić osoby, którym w tym czasie kończy się renta?
REKLAMA
Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuję, że orzeczenie o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez lekarza orzecznika albo komisję lekarską, którego termin upływa w okresie epidemii, zachowa ważność przez następne trzy miesiące. Jednak, aby tak się stało, przed upływem terminu ważności orzeczenia, należy złożyć wniosek  o świadczenie na dalszy okres.

Orzeczenia lekarza orzecznika albo komisji lekarskiej, na podstawie których ubezpieczony ma prawo do świadczenia rehabilitacyjnego też zostaną wydłużone na podobnych zasadach. Będą one ważne jeszcze trzy miesiące, jednak nie dłużej niż do końca 12-miesięcznego okresu pobierania świadczenia.

Przedłużeniu o trzy miesiące ulega także ważność orzeczeń, które wygasły przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, czyli przed 14 marca 2020 roku. Chodzi o sytuację, w której klient złożył wniosek o świadczenie na dalszy okres (np. o przedłużenie renty) przed upływem ważności orzeczenia, a ZUS nie wydał nowego orzeczenia przed dniem wejścia w życie ustawy, czyli przed 31 marca.

Oznacza to, że osoby które czekają na przedłużenia prawa do renty, świadczenia uzupełniającego dla osób niesamodzielnych lub świadczenia rehabilitacyjnego mogą być spokojne.
PRZECZYTAJ JESZCZE
Koronawirus
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Polsce